Varhaiskasvatuksen opettajuus on paljon muutakin kuin hiekkakakkuja ja kuravaatteita

Varhaiskasvatuksen laadusta ja arvostuksesta, ja sitä kautta varhaiskasvatuksen opettajuudesta on puhuttu paljon viime vuosina. Tätä keskustelua leimaa vahvasti pula pätevistä opettajista sekä ammatin pätevyysvaatimus. Uskon, että jotta voimme ymmärtää tätä keskustelua ja syitä nykytilanteeseen, on meidän ymmärrettävä varhaiskasvatuksen opettajuutta. Mistä tässä ammatissa on kyse? Millaista varhaiskasvatuksen opettajan työ on, ja mitä työ tekijältään vaatii? Tässä tutkimuksessa sukelsin näiden aiheiden pariin tarkastelemalla omaa ajatteluani toteuttamastani esiopetuksesta autoetnografian keinoin.

Tutkimuksen toteutus ja tulokset

Toteutin tutkimuksen laadullisena tutkimuksena ja pyrin kuvailemaan ja ymmärtämään syvemmin varhaiskasvatuksen opettajuutta. Kyseessä oli autoetnografinen tutkimus, jolloin asetin itseni ja omat ajatukseni ja kokemukseni omasta opettajuudestani tutkimuksen keskiöön. Tutkimusaineisto koostui omista päiväkirjanomaisista muistiinpanoistani, joissa pohdin toteuttamaani esiopetustoimintaa.

Esiopetustilanteessa varhaiskasvatuksen opettajan työ näyttäytyi vuorovaikutteisena ja dynaamisena. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajan työ ilmenee vaativana ja moniulotteisena opettajan ohjatessa lapsiryhmää. Työ edellyttää jatkuvaa valppautta ja havainnointia sekä pedagogista toimintavalmiutta ja kompetenssia.

Vaativaa ja monipuolista työtä

Varhaiskasvatuksen opettajan työ vaatii opettajalta muun muassa lukuisien tietojen ja taitojen yhdistämistä dynaamisissa tilanteissa, joissa opettaja ohjaa lapsiryhmää. Kyseessä on vaativa ja vastuullinen työ, jossa opettaja vaikuttaa toiminnallaan lukuisien lasten nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Toteuttaakseen laadukasta varhaiskasvatussuunnitelman mukaista varhaiskasvatusta, opettajalla tulee olla vahva pedagoginen osaaminen, jonka opettajan laadukas akateeminen koulutus mahdollistaa.

Pidän erittäin tärkeänä, että tämä varhaiskasvatuksen opettajan työn vaativuus tiedostetaan ja otetaan huomioon muun muassa alan palkkauksessa ja työoloissa, jotta alalle saadaan päteviä koulutettuja opettajia.

 

Tiiu Hasanen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *