SAGA- Mentaliserande arbetssätt för personal i småbarnspedagogiken

Målet i undersökningen var att se hur personalen upplevt SAGA-interventionens påverkan i sitt arbete i barngrupp, med barnens inre värld i centrum. SAGA-modellen baserar sig på mentaliseringsteori, viljan att försöka förstå en annans människas inre värld. I bakgrunden låg en oro för barn som inte vågar ta plats och höras i en stor barngrupp samt en oro för personalens förståelse av barn som eventuellt saknar ett ordförråd kring känslor och därför kan bli missförstådda.

Metoder. Studien är en interventionsforskning med över femtio vuxna som arbetar inom småbarnspedagogiken på olika daghem i södra Finland med lite under tvåhundra barn i åldern 3-5 år. Hälften av barnen och pedagogerna arbetade i interventionsdaghem vilka fullföljde SAGA-modell under ca 12 veckors tid och den andra hälften fungerade som en kontrollgrupp för att kunna jämföra om SAGA-modellen har en inverkan på barn och vuxna. SAGA-modellen baserar sig på dialogbaserade högläsningsstunder med barn kring åldersanpassade sagor i smågrupper på max 7 barn åt gången. Personal som höll dessa SAGA stunder hade innan interventionen fått utbildning i mentaliserande dialogbaserad högläsning.

Resultaten i studien har jag analyserat både kvantitativt och kvalitativt. Kvalitativt data har analyserats genom tematisk innehållsanalys av svar från elektroniska enkäter samt en fokusgruppintervju. I fokusgruppintervjun deltog endast personal från interventionsdaghem och hölls efter avslutad intervention. En kvantitativ analys gjordes av elektroniska enkäter med det standardiserade mätinstrumentet MentS och data har analyserats med SPSS version 28. De elektroniska enkäterna fylldes i både före och efter interventionen av personal i både interventionsgrupper och kontrollgrupper.

Resultat. SAGA-modellen hade enligt personalen en positiv inverkan på både barnen i gruppen samt personalen. I fokusgruppintervjun kom det fram hur personalen ser positivt på modellen som hjälpte dem att se samtliga barn i gruppen och lärt känna dem allt bättre. Även de mest tystlåtna och tillbakadragna barnen rapporterades våga ta plats i barngruppen efter avslutad intervention. Att utbilda personalen inom småbarnspedagogik i mentaliseringsteori och i att fokusera på mentaliseringsrelaterade dialoger med barnen ökade enligt resultaten personalens intresse och förmåga att mentalisera.
Med andra ord kan man säga att interventionen hade en önskad effekt på de flesta deltagare som fick ta del av modellen.

Filippa Belfrage
SAGA- MENTALISRANDE ARBETSSÄTT FÖR PERSONAL INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *