Bristfälliga resurser gällande musikundervisningen

Bakgrund

Musikundervisningen i Finland har sett en sjunkande trend gällande resurser och lärares upplevda kompetens. Studier visar att endast en bråkdel av klasslärare känner sig bekväma med att undervisa musik överlag, och ännu färre då det kommer till att undervisa komposition och improvisation. Samtidigt faller ansvaret för musikundervisningen på klasslärare i årkurserna 1-3, och i många skolor har man inte en ämneslärare för årskurserna 4-6 vilket betyder att klasslärare även undervisar dessa klasser.
Min avhandling utfördes i samarbete med projektet BRAVO! som erbjuder klasslärare material, fortbildning, sekvensplaner samt en gemenskap inom musik. BRAVO! hade testskede under våren och jag studerade hur klasslärare upplevde testmaterialet vars tema var improvisation och komposition. Vilka utmaningar fanns det? och hurdant stöd ansåg lärarna att BRAVO! erbjöd dem?

Material

Studien bestod av observationer samt intervjuer med två klasslärare samt BRAVO!:s koordinator. Testmaterialet bestod av fyra lektionshelheter som varsin lärare utförde i olika skolor.

Resultat

Klasslärarna i studien hade en stark bakgrund i musik, vilket påverkade resultaten, men vilket gav en insikt i vilka utmaningar även de som har en kunskap i ämnet står inför. Materialet togs emot positivt och upplevdes fylla en tomrum gällande läromedel inom musikundervisningen. En brist på läromedel lägger höga krav på läraren att själv utarbeta och skapa lektioner som motsvarar läroplanens mål. För många lärare känns musikundervisning skrämmande i sig, men det blir även mera avskräckande då man bör undervisa i improvisation och komposition, samt många andra arbetssätt som finns som mål för musikundervisningen.
Lärarna i studien upplevde resurser som den största utmaningen. Utrymme och tillgång till instrument påverkar starkt hurdan undervisning läraren har möjlighet att förverkliga. Gamla skolbyggnader vars klassrum är högt i tak samt var taket och väggarna är av sten skapar en miljö där ljudnivån snabbt närmar sig en skadlig nivå. Resursering från skolans håll varierar brett och tillgången till instrument är mycket varierande beroende på skola. Utan instrument är det svårt att erbjuda eleverna givande musikundervisning och lägger även större press på läraren att hitta på kreativa lösningar för att förverkliga undervisningen.

Framtida visioner

Denna studie och tidigare studier visar tydligt att det krävs en utveckling inom musikundervisningen gällande både resurser samt klasslärares kunskapsnivå. Läromedel som styr och stöder lärarna i undervisningen och som är kopplade till läroplanen behövs för att sådana som inte har en stark musikbakgrund klarar av att uppfylla läroplanens mål. Samtidigt förespråkar jag en utveckling av samarbete mellan universitet där det skulle vara möjligt för klasslärare att läsa sig till behöriga musiklärare i samband med klasslärarstudierna, något som för tillfället inte är en möjlighet

Hector Köhler

Klasslärares upplevelser av kreativa arbetsmetoder i musikundervisningen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *