Etäopetuksen vaikutukset luokanopettajien asenteisiin teknologian käytöstä opetuksessa

Tutkimuksen taustaa:
Digitaalisuus lisääntyy yhteiskunnassa ja kouluissa jatkuvasti. Teknologian käytön oppimista pidetään tärkeänä ja ajatellaan, että teknologiaosaaminen olisi tärkeä taito lasten tulevissa työpaikoissa. Myös opetussuunnitelmassa teknologian merkitys näkyy vahvasti ja teknologiaosaaminen on yksi perusopetuksen laaja-alaisista tavoitteista. Kouluissa käytettävä teknologia kuitenkin muuttuu kouluissa koko ajan ja opettajien on vaikeaa pysyä teknologian muutosten mukana. Kaikkien opettajien teknologiataidot eivät ole loistavia eikä kaikista kouluista löydy edes tarpeeksi laitteita oppilaiden käyttöön. Ei olekaan ihme, että kaikilla opettajilla ei ole hyvät asenteet teknologian käyttöön opetuksessa.

Suuri muutos opetuksessa tapahtui, kun yhtäkkiä koronapandemian takia opetuksessa jouduttiin siirtymään etäopetukseen ja opettajien täytyi opettaa kaikki etänä. Opettajien täytyi nopeasti oppia käyttämään teknologiaa uudella tavalla, jotta he pystyivät takamaan oppilaille hyvää opetusta etäopetuksenkin aikana. Tutkimuksessani tutkin, onko etäopetus vaikuttanut luokanopettajien asenteisiin teknologian käytöstä opetuksessa.

Tutkimuksen toteutus:
Tutkin laadullisena tutkimuksena luokanopettajien asenteita. Haastattelin kuutta luokanopettajaa yksilöhaastatteluilla ja kysyin heiltä heidän teknologian käytöstä ja asenteista nyt, etäopetuksen aikana ja etäopetuksen jälkeen. Aineiston analysoin kerronnallisen analyysin ja sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset:
Tutkimukseeni osallistuneiden haastateltavien asenteet teknologian käyttöön vaikuttivat parantuneen etäopetusajan jälkeen. Monet heistä kokevat myös käyttävänsä enemmän teknologiaa opetuksessa nykyään ja hyödyntävät etäopetusaikana opittuja teknologioita. Opettajien teknologiataidot vaikuttavat myös parantuneen etäopetusajan myötä ja paremmat teknologiataidot saattavat selittää parantuneita asenteita.

Haasteita teknologian käyttöön opetuksessa liittyy silti edelleen haastateltavien mukaan. Koulutuksia tarvittaisiin lisää, koska vaikka haastateltavien asenteet ja teknologiataidot ovat parantuneet, he kokevat teknologian muuttuvan jatkuvasti. Koulutukset auttaisivat pysymään mukana teknologian jatkuvissa muutoksissa. Tällä hetkellä uuden teknologian opettelu pitää usein tehdä yksin ja omalla ajalla, mutta aikaa ei vaikuta löytyvän. Ajankäyttö onkin suurimmista haasteista teknologiaan liittyen. Kollegoiden tukea pidetään myös tärkeänä.

Tulosten valossa jäin pohtimaan, onko alueiden ja koulujen välillä eriarvioisuutta laitteiden määrissä. Haastateltavilla opettajilla laitteita oli käytössä riittävästi kouluissa, mutta aikaisempien tutkimusten mukaan ennen etäopetusta ja etäopetuksen aikana laitteiden määrä oli joissain kouluissa liian vähäinen. Olisi tärkeää tutkia tätä enemmän. Olisi myös tärkeää tutkia enemmän opettajien asenteita tällä hetkellä.

Saara Niittynen
Etäopetuksen vaikutukset luokanopettajien asenteisiin teknologian käytöstä opetuksessa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *