Lukemaan houkuttelevat pienten lasten kuvakirjat

Taustaa

Lastenkirjojen pariin houkuttelua pidetään tärkeänä, sillä lapsen lukijuus muodostuu vauvaikäisestä alkaen ja lastenkirjoilla onkin merkitystä muun muassa lapsen kielen kehityksen, vuorovaikutustaitojen tai kouluvalmiuksien parissa. Tästä syystä lapsen tulisi saada vauvaiästä alkaen lukemisen kokemuksia ja kuvallisen kielen tarkastelua. Alle 3-vuotiaiden kirjat ovat usein aika yksinkertaisia – niissä ei ole ollenkaan tekstiä tai teksti käsittelee kuvia lyhyin lausein. Kirjoissa on usein myös lelumaisia piirteitä luukkujen, aukkojen ja muiden elementtien kautta. Lasten kehitys ensimmäisinä elinvuosinaan on huimaa, ja ensikirjojen genren sisältä löytyykin erilaisia painotuksia näitä tarpeita tukien. Alle 3-vuotiaiden kirjallisuutta on kuitenkin tutkittu vähän. Pro gradu-tutkielmassani tarkoituksena oli havainnoida sitä, miten kuva, teksti ja erilaiset elementit pyrkivät tekemään lastenkirjasta kiinnostavan ja kuinka se näkyy alle 3-vuotiaiden kirjallisuudessa.

Tutkielman toteutus

Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jossa analyysitapana käytettiin diskurssianalyysia. Tutkimuksen aineistona oli tammikuu 2021-elokuu 2023 välillä ilmestyneet kotimaiset alle 3-vuotiaiden kirjat, joita oli 24 kappaletta. Diskurssien muodostamisessa on käytetty lastenkirjojen kaikkia tekijöitä: kuvitusta, tekstiä ja muita elementtejä lastenkirjoissa. Tutkimuksen diskurssit liitettiin aikaisempaan tutkimustietoon sekä lapsen maailmankuvaan, joka heijastuu lastenkirjoissa.

Tutkielman tulokset

Tutkimustulokset jakaantuivat leikillisyyden, lapsen kehityksen ja kokemuksen sekä toiminnallisuuden diskurssiin. Leikillisyys houkuttelee lapsia kirjojen pariin hassuttelun ja hauskanpidon kautta – kirjojen lukeminen ei ole niin vakavaa lapsen silmin. Lapsen kehitys ja kokemusmaailma on punainen lanka monen kirjan tarinassa, kuvituksen valinnoissa ja näiden yhdistelmässä. Toiminnallisuus sitoo lapsen kirjan lukemiseen tekemisen ja yllätysten avulla.

Johtopäätöksissä osoitetaan, että missään kirjassa ei käytetty vain yhtä houkuttelevuutta tuovaa tekijää, vaan niitä oli käytetty moninaisesti eri kirjojen elementeissä; kuvassa, tekstissä ja muissa elementeissä, kuten luukuissa tai aukoissa. Myös vuorovaikutus aikuisen kanssa linkittyy lukemisen houkuttelevuuteen vahvasti – jokaisessa diskurssissa aikuisen vuorovaikutuksella oli merkitystä kirjan tulkinnan kannalta. Johtopäätöksissä todetaan myös, että kotimaisten pienten lasten kirjojen ilmestyvyys on lisääntynyt ja kirjasarjojen osuus julkaistuissa kirjoissa on suuri.

Sara Palonen

Lukemaan houkuttelevat pienten lasten kuvakirjat

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *