Sexualundervisning i lågstadiet

I dagens samhälle finns information om sex och sexualitet lätt tillgänglig på sociala medier och internet. Trots att detta kan vara en positiv och bra sak, skapar detta även nya problem. Barn och unga kan komma i kontakt med sexuellt explicit material via sina telefoner och även komma i kontakt med människor som vill dem illa. På sociala medier ser vi även dagligen editerade bilder på orealistiska ideal på hur vi ska se ut.

Allt detta bidrar till att barn och unga behöver få information om säkerhet, kropp, sexualitet och sex. Därför är sexualundervisningen i skolan så otroligt viktig. Trots att sexualundervisningen har en avgörande roll finns det fortfarande brister i finländska skolor, vilket kan resultera i att många unga känner sig osäkra och saknar tillräcklig kunskap.

Forskning har visat att flickor kommer in i puberteten i genomsnitt vid 9,86 års ålder, en tidpunkt som är ungefär ett år tidigare än för 30 år sedan Åldern för pojkars pubertet är svårare att mäta men forskning indikerar att den även är tidigare än för 30 år sedan. Att inte ha tillräckligt kunskap om de förändringar som sker under puberteten kan vara skrämmande och skadlig för barn, både emotionellt och kognitivt, vilket understryker behovet av tillräcklig sexualundervisning.

Trots dess betydelse har ämnet nästan helt ignorerats under min studietid och mina egna erfarenheter från grundskolan gjorde mig lite orolig över hur sexualundervisningen handskas idag. Därför valde jag att göra min pro gradu avhandling om klasslärares tankar och sexualundervisningen. Min förhoppning med detta tema var även att förbättra min egen kunskap och ge mig en stadig grund för sexualundervisning i framtiden. Jag anser att detta personliga mål har uppnåtts väl med detta arbete.

Syftet med studien är att beskriva, analysera och tolka klasslärares tankar om sexualundervisningen i lågstadiet. Studien gjordes som en kvalitativ intervjustudie med tematisk analysmetod. Mina forskningsfrågor var följande:
Vad anser klasslärare att ska behandlas inom sexualundervisningen i lågstadiet?
Vilka utmaningar upplever lärarna att det finns i sexualundervisningen i lågstadiet?
Vilka kunskaper och färdigheter är nödvändiga för lärare för att genomföra sexualundervisning?

Resultaten av min undersökning visar på en brist på kunskap om ämnet bland lärarna, vilket skapar en känsla av obekvämlighet och resulterar i mindre mängd sexualundervisning i lågstadiet. För att förändra detta behövs stöd inom skolorna, fortbildning och mer utbildning för lärarna. Lärarna känner även en viss rädsla för att använda fel termer och att inte ha tillräcklig ämneskunskap vid undervisningssituationer.

Trots att resultatet visar på att lärare behöver stöd och utbildning, har även vissa lärare ett intresse för ämnet och har därför även satsat på undervisningen i sina klassrum. I och med att ämnet hela tiden blir mera diskuterat och mindre tabubelagt kommer säkert även sexualundervisningen i skolan att bli bättre och motsvara samhällets behov och krav. Den stora frågan är; händer det tillräckligt snabbt utan extra insatser för att försnabba processen?

Emilia Lindberg

Sexualundervisning i lågstadiet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *