Inauguration of new professors: Jörg Tiedemann

Before their formal appointment, all professors at the University of Helsinki give a public inaugural lecture. The lecture provides an overview of the major issues of the discipline and is aimed at both the academic community and the general public.

Jörg Tiedemann, the new Professor of Language Technology, will give his inaugural lecture on Wednesday 2 December 2015.

His lecture is a part of the Inaugural Ceremony in the Great Hall starting at 4.00 p.m. The title of the lecture is Recycling Data – The Amazing Utility of Human Translations in Language Technology.

Event programme (pdf)

Bio

Jörg TiedemannJörg Tiedemann was born on January 16, 1972 in the small town of Ilsenburg in the heart of Germany. He studied computer science at the Otto-von-Guericke University in Magdeburg from which he received a ”Diplom für Informatik” in 1997. During his undergraduate studies, he spent one year at the University of Southern Colorado in Pueblo, Colorado.

His master’s thesis on the automatic extraction of lexical knowledge from bilingual corpora, which was written during a one-year-visit at Uppsala University in Sweden, paved his way into computational linguistics. He returned to Uppsala after finishing his degree in Magdeburg and started to work as a research assistant at the Department of Linguistics. In 2000, he started his doctoral research at the same department under the supervision of Prof. Anna Sågvall Hein. During that time, he stayed at the University of Edinburgh for one academic year in 2001/2002 before receiving his PhD in Computational Linguistics in 2003 from Uppsala University.

After a short period as university lecturer and program coordinator of the BA programme for language technology at Uppsala University, Tiedemann joined the University of Groningen in The Netherlands in 2004 where he stayed for 5 years as post-doctoral research fellow working on question answering and information retrieval. In 2009, he returned to Uppsala for an appointment as visiting professor in computational linguistics at the Department of Linguistics and Philology, which he held until 2014. In 2015, he worked as a senior research fellow at the same department before moving to Helsinki for the current appointment.

Tiedemann has worked on a number of national and international projects on machine translation, bitext alignment, question answering and information extraction. Since 2004, Tiedemann maintains the World’s largest collection of freely available parallel corpora, OPUS, which is a widely used resource for machine translation, multilingual lexicography and terminology, and translation studies. His recent research interests include discourse-oriented statistical machine translation and the projection of linguistic information across languages. He has published over 100 refereed scientific articles including a text book on bitext alignment and released various well-known open source tools and data resources.

Doctor of Philosophy Jörg Tiedemann was appointed Professor of Language Technology from 1 August 2015.

3.12. Uusien professorien juhlaluennot

Humanistisen tiedekunnan uudet professorit Tomi Huttunen, Taru Nordlund ja Matti Miestamo pitävät juhlaluennot 3. joulukuuta.

Aika: 3.12.2014 klo 14.15 alkaen
Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, sali 12 (uusi puoli, 3. krs)

14.15 Yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo:  Maailman kielellinen diversiteetti ja sen tutkimus

14.45 Suomen kielen professori Taru Nordlund: Kieli, identiteetti ja ideologiat

15.15 Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Tomi Huttunen: Venäjä, itsestään syntynyt

Ennen luentoa tiedekunnan dekaani tai varadekaani esittelee professorin. Miestamon ja Nordlundin esittelee Hanna Snellman ja Huttusen Arto Mustajoki.

Matti Miestamo: negaation ilmaisuja, kieltenvälistä vertailua ja koltansaamea

Matti Miestamon tutkimus keskittyi aluksi negaatioon ja sen vaikutuksiin muihin kieliopin osa-alueisiin. Hänen väitöskirjansa käsitteli juuri negaation ilmaisua maailman kielissä. Myöhemmin hän on tutkinut myös kielten kompleksisuuteen liittyviä kysymyksiä, erityisesti kielten vertailtavuuden näkökulmasta, ja käsitellyt negaation lisäksi varsinkin kysymyslauseiden rakenteellisia ominaisuuksia eri kielissä.

Miestamon lähestymistapa tutkimusaiheisiinsa on kielitypologinen eli laajaan kieltenväliseen vertailuun perustuva. Kielitypologia voidaan lyhyesti määritellä maailmanlaajuiseksi vertailevaksi kielitieteeksi. Kielitypologisen tutkimuksensa lisäksi Miestamo työskentelee myös koltansaamen dokumentaation ja siihen liittyvien kysymysten parissa.

Lue lisää: http://www.helsinki.fi/hallinto/kansleri/juhlaluennot/02-2014/matti_miestamo.html

Taru Nordlund: kysymyksiä kielellisestä tasa-arvosta ja identiteetistä

Taru Nordlundin kiinnostuksen kohteena on kielen kehitys ja vaihtelu. Teoreettis-metodisesti hänen tutkimuksensa ovat liittyneet kieliopillistumisen, historiallisen sosiolingvistiikan, historiallisen etnografi an ja diskurssintutkimuksen tutkimusaloille tai näiden alojen yhteisille rajapinnoille. Yhdistäviä teemoja tutkimuksessa ovat olleet muun muassa kielen vaihtelun sosiaaliset ja historialliset kehykset, moniäänisyys, normit, ideologiat ja kielipolitiikka.

Viime aikoina Nordlundin tutkimus on kohdistunut erityisesti tavallisten, vähän muodollista koulutusta saaneiden kirjoittajien teksteihin 1800-luvulta. Tällaiset tekstit ovat avanneet uudenlaisen ikkunan kieleen: ne ovat tuoneet tarkasteluun mukaan kieli-ideologisen näkökulman ja sitä kautta nostaneet esille muun muassa kysymyksen kielellisestä tasa-arvosta ja kielestä ja identiteetistä, jotka kytkevät historian tiiviisti myös nykykontekstiin.

Lue lisää: http://www.helsinki.fi/hallinto/kansleri/juhlaluennot/02-2014/taru_nordlund.html

Tomi Huttunen: venäläistä postmodernismia, nykykirjallisuutta ja myöhäisen neuvostokauden kulttuuria

Tomi Huttunen on tutkinut venäläistä 1920-luvun avantgardekirjallisuutta, erityisesti imaginistista koulukuntaa sekä nimenomaan Anatoli Mariengofin (1897 – 1962) tuotantoa. Aiemmin suhteellisen tuntemattomasta Mariengofista Huttunen on tehnyt kaikki yliopistotason tutkielmansa. Moskovassa ilmestynyt venäjänkielinen väitöskirja sai Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinnon. Huttunen on myös suomentanut Mariengofi n Kyynikot-romaanin vuonna 1998. Väitöskirjan jälkeen avantgardekirjallisuuden tutkimus on jatkunut Huttusen johtamassa tutkimushankkeessa Itsesyntyinen venäläinen avantgarde.

Muita Huttusen yliopistotutkimuksen ja -opetuksen erityisaloja ovat venäläinen postmodernismi, nykykirjallisuus sekä myöhäisen neuvostokauden kulttuuri, erityisesti Leningradin/Pietarin rock-kulttuuri. Tätä aihetta käsittelevä tietokirja ilmestyi vuonna 2012. Hän on erikoistunut myös venäläiseen kulttuurisemiotiikkaan ja sen parissa montaasiperiaatteen tutkimukseen.

Lue lisää: http://www.helsinki.fi/hallinto/kansleri/juhlaluennot/02-2014/tomi_huttunen.html

Lisätietoa juhlaluennoista: http://www.helsinki.fi/hallinto/kansleri/juhlaluennot/