Sharialakia Tanskassa -dokumentin käsitys integraatiosta on virheellinen

Kuva: Pixabay.com, public domain

”En uskonut löytäväni niin tiukkaa ympäristöä avoimen, liberaalin ja demokraattisen maan keskeltä.” Näin kiteyttää Fatima, Sharialakia Tanskassa -dokumentin soluttautuja. Dokumentissa kuvataan piilokameroin tanskalaisissa moskeijoissa. Dokumentti käsittelee integraatiota ja kysyy, neuvovatko imaamit noudattamaan ensisijaisesti Tanskan lakia vai shari’aa.

Seuraavassa analysoin dokumentin keskeisiä teemoja, eli integraatiota ja lakia. Vaikka dokumentti käsittelee integraatiota, sitä ei määritellä. Yleensä integraatiolla tarkoitetaan prosessia, jonka jäsenet osallistuvat dialogiin saavuttaakseen rauhanomaiset suhteet. Integraatio ei ole yksisuuntainen tie, jossa ”integroituva” sulautuu ”integroiduttavaan”. Onnistuminen edellyttää, että osapuolet ovat valmiita muutokseen. Ongelmat ovat jaettuja: jos integraatio epäonnistuu, kyseessä on prosessin epäonnistuminen, ei yhden osapuolen syyllisyys.

Continue reading “Sharialakia Tanskassa -dokumentin käsitys integraatiosta on virheellinen”