Edisons talande maskin

På 1800-talet spred sig nationalitetsidén från Europa till Finland, och den nationella väckelsen inspirerade forskare och konstnärer leta efter den finska kulturens immateriella och materiella rötter. Forskningen kring Finland och de finsk-ugriska språken betraktades som viktig. Det muntliga kulturarvet spelades in med fonograf, som var en tidig inspelningsapparat.

Metallanordning med cylinder och vev på ett underlag av trä. Bredvid den står en brun vaxcylinder och i bakgrunden finns apparatens trälock med handtag.
Bild: Timo Huvilinna.

Fortsätt läsa ”Edisons talande maskin”