Porthan-byst i marmor

Henrik Gabriel Porthan (1739–1804) var bibliotekarie och professor i vältalighet och diktning vid Kungliga Akademien i Åbo, som föregångaren till Helsingfors universitet. Han var en populär person under den nationella väckelsen på 1800-talet och betraktas som historieskrivningens fader i Finland. Det finns många skulpterade porträtt i Helsingfors universitets porträttsamling Galleria Academica. Bland dem finns också en byst på Porthan, klädd i toga och med krans på huvudet. Den skulpterades av den svenske skulptören Carl Eneas Sjöstrand (1828–1906). Skulpturen är rätt tung och dess höjd är 82,5 cm. Den står på en piedestal av mahogny som är 151 cm hög.

En vit staty som föreställer en man. Han visas från bröstet uppåt. Mannen bär en krans på huvudet och är klädd i en slängkappa, vars övre del är synlig. Statyn står på två plattformar av olika storlekar, som är placerade i lyftanordningen på en staplarvagn.
Porthans porträtt i marmor är för närvarande placerad i samlingslokalen. Bild: Johannes Keltto/Helsingfors universitetsmuseum.

Den svenske skulptören

Carl Eneas Sjöstrand hade studerat skulptur vid Kungliga Akademien för de fria konsterna i Stockholm, och dessutom i Köpenhamn. Han hade kommit till Finland år 1856, kallad av professorn i estetik och litteratur Fredrik Cygnaeus, som också var en aktiv medlem i Finska konstföreningen. Sjöstrand kallades till Finland för att man ville beställa ett monument över Henrik Gabriel Porthan av honom. Statyn skulle resas i Åbo, och det skulle bli det första minnesmärket över en storman i Finland. Vid den här tiden fanns det inga akademiskt utbildade skulptörer i Finland efter att Erik Cainberg avlidit år 1816.

Arbetet drog ut på tiden, då studenterna beställde ett antal byster på märkespersoner i Finland, och Sjöstrand reste utomlands för att arbeta på dessa skulpturer. Han skulpterade porträtt på bland annat Karl Collan, Frans Mikael Franzén, Matthias Calonius och Elias Lönnrot. Porthans porträtt skulle ersätta bronsstatyn av Tobias Sergel, som förstörts i Åbo brand år 1827. Studenternas beställning räddade Sjöstrands ekonomi då minnesmärket över Porthan lät vänta på sig av en eller annan orsak.

Planeringen av Porthans minnesmärke började redan år 1854, men den avtäcktes slutligen hela tio år senare. Evenemanget hade stor betydelse för Finland, vilket framgår av de många specialarrangemang som vidtogs. Avtäckningsdagen var en nationell festdag, eleverna hade ledigt från skolan och butikerna var stängda. Åbo stad var dekorerad med hundratals lyktor och vimplar.

Senare, i början av 1860-talet, kallade Cygnaeus Sjöstrand till Finska konstföreningens ritskola för att undervisa i skulptur. Detta var startskottet för den akademiska undervisningen i skulptur i vårt land.

Porthan-porträttet på utställning.

Sjöstrand visade skulpturer som han gjort i Tyskland på en konstutställning i Helsingfors redan på vårvintern 1857. Utöver Porthan-bysten i gips ställde han ut bl.a. en byst i gips av vicekansler Reinhold Munck, en förstudie till minnesmärket över Porthan, gipsmedaljonger med porträtt på ärkebiskop Jacob Tengström och biskopen i Härnösand F. M. Franzén, samt förstudier som föreställde Lemminkäinen och Kullervo. Sjöstrand hade varit intresserad av Kalevala redan när han bodde i Sverige.

Studenten Julius Krohn skildrar konstutställningen i ett brev av den 2 april 1857 på följande sätt:

”Starkast strålar dock verken av den svenske skulptören Sjöstrand. Han befinner sig nu här för att forma statyn över professor Porthan. Dessutom har studenter beställt byster av Lönnrot och några andra berömda professorer av honom. Vi ville även ha ett porträtt på Snellman, men Snellman gick inte med på det på några villkor.  – – – Till sommaren reser Sjöstrand till München för att avgjuta alla dessa konstverk där”.

Universitetet beställde en ny version av porträttet som visades på utställningen, med vissa tillägg. Den ursprungliga idén skulle kompletteras med attribut för en romersk filosof: toga och lagerkrans. Samma element fanns i bronsskulpturen över kejsar Alexander I, som vid denna tidpunkt stod i universitetets solennitetssal. Sjöstrand gjorde således en ny gipsskulptur och därefter, på universitetets beställning, en slutlig version i marmor i München i början av år 1858. Av den i lagerkrans och toga klädda Porthan gjordes också några gipsavgjutningar.

Vit marmorskulptur som föreställer en man med kort hår och lagerkrans på huvudet. Övre delen av hans slängkappa visas mot en svart fond. Statyn har en rund och låg piedestal.
Den svenske skulptören Carl Eneas Sjöstrand gjorde först en byst av Porthan i gips, och fick därefter, år 1858, i uppdrag av universitetet att göra ett porträtt i marmor som kompletterats med tillägg som hänvisade till antikens filosofer. Bilder: Timo Huvilinna, Helsingfors universitetsmuseum.

Marmorstatyn över Porthan visades på utställning på universitetet strax efter att statyn blivit färdig, hösten 1858. Utställningen hölls i ritsalen, som vid denna tid fanns i universitetets huvudbyggnad, ”till höger om solennitetssalen”. På utställningen visades också Sjöstrands skulptur med Kalevalamotiv, Kullervo sliter sina lindor. I dag ingår skulpturen i Finlands Nationalgalleris samling. Utställningen var öppen för allmänheten från början av oktober, fyra dagar i veckan, två timmar i taget. Inträdesavgiften till utställningen var 10 kopek. Konstnären Sjöstrand önskade att inträdesavgifterna gick till kassan för bygget av ett studenthus.

Strax efter att marmorbysten på den lagerkransprydde Porthan blev färdig beslutade universitetet att ställa den i filosofiska fakultetens fakultetssal. I början av 1900-talet stod de båda Porthan-bysterna som Sjöstrand gjorde i universitetets bibliotek. I början av 2000-talet flyttades Porthan i marmor till Helsingfors universitetsmuseums basutställning i utställningssalen i fjärde våningen på Arppeanum. Gipsversionen ställdes på Topelia. Åren 2015–2022 stod marmor-Porthan i universitetsmuseets utställning Tankens kraft i tredje våningen på nya sidan av universitetets huvudbyggnad.

Svartvitt fotografi på sex vita porträtt på korthåriga män som står bredvid varandra i en båge. Porträtten tar slut vid bröstet. En del av männen har skägg och polisonger. Statyerna står på höga och smala piedestaler.
1949 . Cygnaeuksen galleria. Rintakuvaveistoksia jalustojen päällä. Vasemmalta oikealla Lönnrot, vapaaherra Munck, Uno Cygnaeus, kaksi Porthania ja Fredrik Cygnaeus.

Andra skulpturporträtt på Porthan

Ett litet antal kopior av den första Porthan-bysten som studenterna beställde såldes för 10 silverrubel i Frenckells bokaffär i Helsingfors. Utöver universitetets exemplar har avgjutningar av denna byst också bevarats bl.a. i Stiftelsen för Åbo Akademis samling, på Runebergs hemmuseum i Borgå, i de österbottniska nationernas hus Ostrobotnia och hos Helsingfors universitets studentkår.

Ett vitt porträtt på en korthårig man. Skulpturen står på ett bord. Porträttet begränsas till mannens hals och övre delen av bröstet.
Gipsavgjutning av det första Porthan-porträttet som Sjöstrand gjorde. Kopior av statyn såldes för tio silverrubel i Frenckells bokaffär på 1850-talet. Bild: Helsingfors universitetsmuseum.

I Galleria Academica finns också en tredje skulptur som föreställer Porthan. Den köptes på auktion till universitetet år 1832 för ett mynt- och medaljkabinett som skulle placeras i huvudbyggnaden.  Statyn är en kopia av ett porträtt i brons som Tobias Sergel gjorde. Bronsstatyn stod i Åbo Akademis bibliotek och förstördes i Åbo brand år 1827. Sergels porträtt på Porthan mötte kritik för att den inte alls liknade Porthan. Kritiker efterlyste ett nytt porträtt som hade större likhet. Därför frågades personer som känt Porthan hur han såg ut i verkligheten.

Minnet efter Porthan lever kvar

Henrik Gabriel Porthan var Österbottniska nationens inspektor, dvs. officiella övervakare, i 25 års tid. För att hedra sin inspektor har Pohjois-Pohjalainen Osakunta, Etelä-Pohjalainen Osakunta och Vasa Nation firat en gemensam Porthanfest kring den nionde november sedan år 1839. Då hade det gått 100 år sedan Porthans födelse.

En ung man med mörkt hår, klädd i frack, står i en talarstol som är försedd med mikrofon. Bredvid honom står ett vit skulpterat porträtt som bär en krans på huvudet. I bakgrunden syns en vägg med runda fördjupningar i rad.
Porthans byst i gips på hedersplats, försedd med krans, på Porthan-festen på Ostrobotnia 11.11.1967. Bild: Helsingfors universitetsmuseum.

Minnet efter Porthan lever kvar också i universitetets byggnader. Universitetets byggnad för dess inrättningar och institutioner som ritades av Aarne Ervi och blev färdig år 1957 fick namnet Porthania efter professor Porthan. Namnförslaget kom från dåvarande rektorn, latinisten Edvin Linkomies.

Pia Vuorikoski

Utställningschef

Översättning: Acolad Finland Oy

Källor:

Bertel Hintze: Helsingfors universitets porträttsamling. Helsingfors 1927.

Julius Krohn: Nuoren ylioppilaan kirjeitä 1850-luvulta. Red. Sari Forsström. SKS 2004.

Liisa Lindgren: Henrik Gabriel Porthan. https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3635

Helsingfors Tidningar 25.2.1857, 25.4.1857.

Åbo Tidningar 1.10.1858.

Carl Eneas Sjöstrand. www.lahteilla.fi

Porthanfesten. https://pohjalaiset.fi/porthan/

”Sjöstrand”. www.finna.fi

Universitetsmuseets bild- och föremålsdatabas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *