Ingen fickräknare

Månadens föremål är en räknemaskin, det vill säga aritmometer, som är daterad till 1880-talet. Apparaten av metall som ingår i Observatoriets samlingar har en sifferrad med 16 tecken som visar resultatet av beräkningen. Typen av räkneoperation bestäms med hjälp av spaken som finns kring mitten av apparaten, och talen som räknas anges med hjälp av åtta vertikala skjutreglage. Skalorna har siffror från noll till nio, och till höger om dem finns en vev som används för att bekräfta de angivna talen.

Räknemaskin av metall i trälåda.
Aritmometer från 1880-talet. Föremålets höjd är 10 cm, bredd 59,2 cm och djup 19,3 cm. Bild: Timo Huvilinna, Vetenskapsmuseet Lågan.

Fortsätt läsa ”Ingen fickräknare”