Avainsana-arkisto: 3. lk

Det första svenskspråkiga Summamutikka besöket

Text: Jenny-Maria Bergman och Eveliina Hietakymi

I november 2013 kom elever från Haddom skola i Lovisa på det första svenskspråkiga Summamutikka besöket. Eleverna besökte Campus Gumtäkt i två grupper. Besöken var en timme långa. Den första gruppen bestod av elever i klasserna 3 och 4 samt tre lärare och den andra av elever i klasserna 4-6 och en lärare. Båda grupperna hade ca 25 elever.

Vi ledare hade planerat ett program enligt Uleåborgs LUMA-centers (OuLUMA) Rallirullat-anvisning. Vi genomförde den första uppgiften på materialet som vi kallade ”Långfärds Racerrulle”. Eleverna fick till uppgift att bygga en racerrulle som rullar så långt som möjligt när den släpps ner från ett sluttande plan. Regeln för racerrullen var att den skall ha minst en axel och minst två hjul. I uppgiften fick eleverna fundera på hurudan form, storlek och massa racerrullens axel och hjul skall ha för att racerrullen skall rulla så långt som möjligt.

På förhand hade vi byggt två ramper av papplådor och bitar. Vi hade också samlat en hel del material som eleverna fick bygga sina racerrullar av. Som byggmaterial fanns bl.a. toalettpappersrullar, fil- och mjölkburkar, kartong, engångstallrikar och -muggar, spelkort samt sugrör. Saxar, tejp och lim användes flitigt. Förutom regeln med minst en axel och minst två hjul var det bara elevernas fantasi som satte gränser för hur racerrullarna såg ut och vad de bestod av.

Eleverna arbetade parvis eller i små grupper. I början gav vi en halv timme byggtid men byggandet tog längre tid. Alla jobbade koncentrerat och duktigt. För de yngre eleverna var begreppet axel obekant och vid byggskedet märkte vi att det inte var så lätt att förstå att hjulen måste vara fast i axeln och axeln rulla fritt inom racerrullens kropp – om racerrullen hade kropp. Det behövdes en hel del praktisk bygghjälp, bl.a. med att fästa hjul och göra hål i filburkarna. Det var till stor hjälp att det i den första gruppen fanns tre lärare med. De äldre eleverna var vanare att bygga och arbetade relativt självständigt. När byggtiden var slut hade det i båda grupperna bildats många fina racerrullar av väldigt olika material och uppbyggnad.

Innan själva tävlingsmätningarna fick eleverna provköra sina racerrullar på rampen. I provkörningarna såg eleverna hur racerrullarna beter sig på rampen. Många grupper gjorde förbättringar på basen av provkörningarna. När racerrullarna var klara genomförde vi tävlingsmätningarna på två mätstationer i korridoren. Varje par eller grupp fick två körningar och det längre resultatet blev i kraft. Flera racerrullar rullade så långt att ett klassrum inte hade räckt till.