Avainsana-arkisto: esikoulu

Meduusat Summiksessa

Kuvat & Teksti: Tanja Kaappola

Keskiviikkona 6.3.2019 Summamutikkaan tuli vierailulle joukko esikoululaisia Meduusat ryhmästä. Päivän aiheeksi oli valittu Tanssii muotojen kanssa.

Aluksi kerrattiin, millaisia muotoja on olemassa ja etsittiin niitä Summamutikka luokasta. Muotoja löytyi todella hyvin. Tämän jälkeen muotoja tehtiin sormien avulla. Näin syntyi hienoja ja erilaisia kolmioita, suorakulmioita ja ympyröitä. Kun muotojen tekeminen hallittiin sormien avulla, niin siirryttiin tekemään muotoja käyttäen apuna koko käsivarsia. Sitten lisättiin haastetta ja tehtiin erilaisia muotoja koko kehon avulla. Esikoululaiset pääsivät käyttämään luovuutta ja lopputuloksena syntyi paljon erilaisia ja upeita muotoja.

Tämän jälkeen päästiin suunnittelemaan tansseja pienissä ryhmissä. Tansseissa oli tarkoitus muodostaa ryhmässä erilaisia muotoja. Oman ryhmän tanssin pääsi myös esittämään muille. Tansseissa näkyi muun muassa eri kirjaimia, tähtiä sekä perinteisempiä muotoja. Esikoululaiset pääsivät piirtämään muotoja myös liitutaululle. Piirtelyn tuloksena liitutaulu oli täynnä hienoja kolmioita, ympyröitä, sydämiä sekä taloja.

Lopuksi esikoululaiset rakensivat muotoja ja muita taideteoksia vaahtokarkeista ja tikuista. Rakentelussa syntyi mahtavia tasokuvioita sekä kolmiulotteisia rakennelmia.

Taideteoksia vaahtokarkeista

Tähtiä ja taidetta

Teksti ja kuva: Tanja Kaappola

Tiistaina 26.2.2019 Summamutikkaan saapui joukko reippaita esikoululaisia Norppa ryhmästä. Vierailun teemana olivat erilaiset muodot.

Esikoululaiset olivat opetelleet erilaisia muotoja jo ennen vierailua, joten pääsimme heti etsimään muotoja Summamutikka-luokasta. Muotoja löytyi hyvin ja jopa ympyrän muotoinen tuuletin sekä katossa roikkuva kolmioista tehty viiri huomattiin! Tämän jälkeen harjoiteltiin muotojen tekemistä käsien ja koko kehon avulla. Seuraavaksi esikoululaiset pääsivät harjoittelemaan ja esittämään ryhmissä tehtyjä muotoja musiikin soidessa. Päivän yhdeksi vaikeimmaksi sekä suosituimmaksi muodoksi valikoitui tähti. Niitä tehtiin sekä yksin että yhdessä ryhmän kanssa.

Lopuksi päästiin rakentamaan vaahtokarkeista ja tikuista erilaisia muotoja. Muotojen rakentelussa esikoululaiset pääsivät toteuttamaan omia näkemyksiään ja lopputuloksena syntyi perinteisten neliöiden lisäksi mm. pyramideja, huoneita, himmelin osa sekä muita mitä erikoisempia taideteoksia. Erilaiset kolmiulotteiset muodot olivat selkeästi päivän suosikkikuvioita. Kaikki ehtivät rakentaa vähintään yhden rakennelman ja lopuksi meillä olikin monta upeaa vaahtokarkeista ja tikuista tehtyä taideteosta!

Kiitos reippaille esikoululaisille ja ohjaajille mukavasta vierailusta!

Tanssin suunnittelua ja kappaleiden rakentelua vaahtokarkeilla

Muodot ympärillämme

Teksti: Mari Korpi
Kuva: Azira Abbasli

Nestorin päiväkodin eskarilaiset kävivät Tanssii muotojen kanssa – teematunnilla Summamutikka-luokassa keskiviikkona 7.11.2018. Eskarilaisia oli 20 lapsen ryhmä, joka oli iso ryhmä Summamutikka-luokkaan toiminnalliselle tunnille. Tunti sujui kuitenkin hyvin suuresta ryhmästä huolimatta.

Alkuun eskarilaisten kanssa keskusteltiin, mitä muotoja he ovat keksineet arjestaan. He olivat tunnistaneet aiempien ryhmien tavoin neliön, suorakulmion, kolmion ja ympyrän, mutta lisäksi he olivat keksineet, että myös sydän on muoto. Eskarilaiset eivät olleet miettineet etukäteen, missä edellä mainittuja muotoja voi nähdä omassa arkiympäristössään, mutta he löysivät hienosti muodot Summamutikka-luokasta. Varsinkin ympyrän muotoiset tuulettimet herättivät paljon kiinnostusta.

Keskustelun jälkeen muotoja lähdettiin kokeilemaan ensin yksin sormilla, käsivarsilla ja koko keholla. Sen jälkeen muotoja muodostettiin yhdessä neljän lapsen pienryhmissä. Lopuksi yhdessä harjoitellut muodot esitettiin muille. Eskarilaiset jaksoivat keskittyä muiden esityksiin, ja olivat innokkaita esittämään tuotoksensa.

Esitysten jälkeen eskarilaiset pääsivät rakentamaan vaahtokarkeista ja hammastikuista muotoja oman kiinnostuksen mukaan. Tarjolla oli tasokuvioiden lisäksi myös kolmiulotteisia muotoja kuten kuutio. Lopuksi lapset saivat ottaa yhden rakentamansa muodon mukaan eskariin.

Erilaisten muotojen rakentelua.

Tanssiesityksiä ja muotoja

Teksti: Mari Korpi
Kuvat: Azira Abbasli

Päiväkoti Mintun eskarilaiset kävivät vierailulla Summamutikka-luokassa keskiviikkona 24.10.2018. Vierailun teemana oli tanssii muotojen kanssa. Aluksi muotoja mietittiin oman kehon kautta. Monet eskarilaiset keksivät hyödyntää apuna paria, jotta muodot saatiin tehtyä esimerkiksi käsivarsilla.

Vierailulla työstettiin lyhyet tanssiesitykset, jotka esitettiin 3-4 henkilön ryhmissä. Eskarilaisia oli 18, joten esityksiä oli paljon. Ensimmäinen ryhmä keksi esittää ympyrän pyörivänä piirinä, joka näkyi myös muiden esityksissä, vaikka sitä ei ollut muilla suunnitteluvaiheessa. Eskarilaiset keksivät näyttää myös tanssin lomassa aina taululta, mikä muoto on tulossa seuraavaksi, jolloin he onnistuivat toteuttamaan esitykset ilman puhetta. Pienestä melusta huolimatta eskarilaiset jaksoivat hyvin katsoa toistensa esitykset.

Miten muodot saadaan tehtyä ryhmissä?

Lopputunti käytettiin muotojen rakentamiseen vaahtokarkeista ja tikuista. Muodot rakennettiin pienryhmissä, ja lopuksi jokainen sai valita yhden muodon eskariin vietäväksi.

Tikuista ja vaahtokarkeista voi rakennella erilaisia muotoja

Tanssia ja rakentelua

Teksti: Mari Korpi
Kuva: Azira Abbasli

Nestorin päiväkodin eskarilaiset kävivät vierailulla Summamutikka-luokassa maanantaina 22.10.2018. Vierailun teemana oli tanssii muotojen kanssa. Eskarilaiset olivat miettineet ennen vierailua, mitä muotoja heidän arkiympäristöstään löytyy. Vauhdikas ryhmä muisti paljon muotoja eskarista, ja löysi niitä lisää vielä Summamutikka-luokasta.

Vierailun kohokohtana ollut tanssiesitys koostui ympyrästä, neliöstä, suorakulmiosta ja kolmiosta. Esitykset tehtiin pienryhmissä. Eskarilaiset harjoittelivat esityksiä ahkerasti, vaikka osalle keskittyminen tuotti hieman haasteita. Kun esitykset oli harjoiteltu, tuli ne esittää koko muulle ryhmälle ilman puhetta. Kaikki osasivat esittää tanssin ilman puhetta upeasti, vaikka se ei ollut onnistunut vielä harjoitusvaiheessa.

Ryhmä harjoittelemassa geometrista muotoa

Tanssimisen jälkeen eskarilaiset pääsivät rakentamaan kaksi- ja kolmiulotteisia muotoja hammastikuista ja pienistä vaahtokarkeista. Toiminta oli ryhmälle jo ennestään tuttua, koska he olivat rakentaneet muotoja jo aiemmin käyttäen herneitä ja hammastikkuja. Lopuksi eskarilaiset saivat ottaa mukaansa yhden rakentamansa muodon.

Tanssia ja geometrisia muotoja

Teksti ja kuva: Azira Abbasli

Keskiviikkona 10.10.2018 Summamutikka-luokkaan saapuivat innokkaat esikoululaiset Päiväkoti Toivosta. Vierailun ohjelmana oli ”tanssii muotojen kanssa”.  Vierailua oli seuraamassa afrikkalainen tutkija  Angela James.

Aluksi tutustuimme erilaisiin mutoihin. Lapset saivat itse keksiä erilaisia geometrisia muotoja ja etsiä samanlaisia muotoja luokasta. Tämän jälkeen lapset jaettiin ryhmiin ja ryhmissä piti muodostaa samoja keksittyjä muotoja, joita olivat kolmio,neliö ja ympyrä. Seuraavaksi ryhmät pääsivät toteuttamaan oman tanssiesityksensä musiikin soidessa esitääen samoja muotoja. Lapset seurasivat muiden esittämiä esityksiä innolla.

Siirryimme seuraavaksi tutkimaan saammeko tikuista ja vaahtokarkeista rakennettua erilaisia geometrisia muotoja. Lapset tunnistivat lisäksi viisikulmion ja kuusikulmion, jonka rakentelua oli hieman haastavampi mutta hienosti onnistuttiin tässäkin.

Tulitikkujen ja vaahtokarkkien kanssa rakentelua

Liito-oravia, nuotioita ja super pitkiä tikapuita!

Teksti ja kuvat: Anni Jyrinsalo

Summamutikka-luokkaan saapui 24.5. Norpan esikouluryhmän toinen puolisko. Eskarilaiset saivat alkupulmaksi geometristen muotojen tunnistustehtävän, josta oppilaat selvisivät hienosti! Tämän jälkeen eskarilaisten tuli luokitella annetut eläimet ja otukset oikean väristen geometristen mattojen päälle. Alkulämmittelystä selvittiin nopeasti ja tämän jälkeen siirryttiin muotojen luokitteluun. Eipä tämäkään tuottanut eskarilaisille vaikeuksia!

Värien ja muotojen luokittelua.

 

Luokittelutehtävien jälkeen eskarilaiset saivat kukin jonkun erilaisen muotokortin, jonka avulla tuli etsiä itselleen pari, jolla on samanlainen muoto. Hetken pohdiskelun jälkeen myös viisi- ja kuusikulmio-korttien haltijat löysivät itselleen parin!

Pöytäryhmien hienot tuotokset!

Tämän jälkeen päästiin rakentelemaan cocktail-tikuilla ja vaahtokarkeilla. Oppilaat rakentelivat erilaisia muotioja ja hienoja kolmiulotteisia rakennuksia. Taisipa joku rakentaa liito-oravankin! Oppilailla oli pöydällä malleina Platonin kappaleita, kuten kuutioita ja tetraedreja, ja moni sai niitäkin rakennettua!

Rakennelmina nähtiin mm. liito-orava, nuotio ja keinu.

Kiitos iloisesta ja pirtsakasta vierailusta Norpan esikoululle!

Muotojen tunnistamista ja upeita taideteoksia!

Teksti: Sara Parikka ja Anni Jyrinsalo
Kuvat: Anni Jyrinsalo

Summamutikka luokkaan saapui vierailulle 19.4. Norpan esikouluryhmä. Eskarilaisia oli yhteensä 32 eli vierailulla oli melkoinen vilinä! Luokan oppilaat jaettiin neljään eri pöytään. Jokaisella pöydällä oli 4 eriväristä geometristä muotoa: neliö, ympyrä, kolmio ja suorakulmio. Aluksi koko luokan piti arvata mitä muodot esittivät. Tämän jälkeen arvuuteltiin vielä muotojen värejä. Eskarilaisille nämä molemmat tehtävät olivat helppoja nakkeja ja jopa suorakulmio tunnistettiin!

Samanmuotoiset kappaleet osattiin hienosti yhdistää pariksi!

Kuvioiden jälkeen jokaiseen pöytään jaettiin erivärisiä eläimiä tai kappaleita. Eskarilaisten tehtävänä oli sijoittaa nämä tavarat samaa väriä vastaavien kuvioiden päälle. Esimerkiksi sininen dinosaurus sinisen neliön päälle.  Seuraavaksi vuorossa oli samanlaisten kuvioiden tunnistuspeli. Aluksi kaikille jaettiin eri muotoiset pahviset kuviot. Lähtölaukauksen jälkeen tuli etsiä kaveri, jolla oli sama kuvio kuin itsellä. Parin löydyttyä sai istua vierekkäin pöydän ääreen. Kun kaikki olivat löytäneet parin, pelasimme pelin vielä kerran uudestaan.

Eskarilaiset saivat rakennettua muun muassa kuutioita ja oktaedreja.

Tämän jälkeen päästiin rakentelemaan cocktail-tikuilla ja vaahtokarkeilla. Ensiksi eskarilaiset rakensivat hienosti kolmion ja neliön tikuista. Osa yritti jopa rakentaa ympyrän. Sen jälkeen annoimme malliksi eskarilaisille Platonin kappaleita, kuten kuutioita ja tetraedreja, ja moni sai niitäkin rakennettua! Moni myös rakenteli kaikkea muuta hienoa, kuten taloja ja nuotioita.

Vierailulla nähtiin upeita tuotoksia!

Vierailun loputtua mietittiin yhdessä mikä oli kaikkein kivointa ja äänestyksessä selvisi, että rakentelu oli vierailun suosikkiaktiviteetti!

Voiko luku olla myös kirjain?

Maanantaina 4.5. saimme vieraaksemme Origo-luokan historian nuorimmat vieraat, kun Päiväkoti Vironniemen esikoululaiset saapuivat Kumpulaan. Vierailu järjestettiin yhteistyössä tietojenkäsittelytieteen resurssikeskuksen Linkin kanssa.

Vierailun aluksi ryhmä jaettiin puoliksi. Toinen puolikas lähti Linkkiläisten kanssa tutustumaan binäärilukuihin ja harjoittelemaan ohjelmointia Scratch Juniorin avulla, kun taas toinen puolisko suuntasi Origoon touhuamaan muotojen parissa.

Aivan ensiksi pohdittiin, mitä muotoja eskarimme tiesivät. Kolmiot, neliöt ja ympyrät olivatkin vieraillemme jo entuudestaan tuttuja ja pääsimme pian aloittamaan parinmetsästysleikin. Jokainen sai jonkin pahvisen muodon ja tehtävänä oli löytää pari, jolla olisi sama muoto kuin itsellä. Muotoparit löytyivät helposti ja jokainen pari osasi myös nimetä oman kuvionsa, vaikkakin vaikeampien, viisikulmion ja kuusikulmion, tapauksissa kaivattiin pientä apua.

Muotoleikin jälkeen päästiin kivoimman puuhan pariin, eli askartelemaan erilaisia kuvioita ja kappaleita vaahtokarkeista ja tikuista. Kolmiulotteisille kappaleille annettiin myös hassulta kuulostavia nimiä, joita oli vaikea lausua. Pääasia oli kuitenkin rakentelussa ja oman hahmottamiskyvyn harjoittamisessa.

eskarit
Vaahtokarkeista ja tikuista muodostui mallin avulla esimerkiksi kuutio.

Ensimmäisten työpajojen jälkeen eskarilaiset suuntasivat käytäville haastattelemaan matematiikan opiskelijoita. Tehtävänä oli kysyä, mitä lukua käytävältä kaapattu opiskelija oli viimeksi miettinyt. Pohdinnan alla oli ollut niin lukua kahdeksan, puolikasta kuin ääretöntäkin. Vastauksista mielenkiintoisin oli kuitenkin luku p, jota lasten oli vaikea uskoa luvuksi.

Haastattelukierroksen jälkeen ryhmien puolikkaat vaihtoivat vielä päittäin niin, että toinen ryhmä pääsi ohjelmoimaan ja toinen askartelemaan. Lopuksi lapset pääsivät vielä testaamaan pöytiin piirtämistä, kun jokainen sai kirjoittaa Origo-luokan pöytään oman nimensä.