Sote-uudistuksen valinnanvapaus -puhe voi hämätä!

pexels-photo-209042-2
Kuva: pexels.com

Suomalaista hyvinvointivaltiota turvaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista on pidetty tarpeellisena. Moni uudistusta kommentoinut on nostanut esiin valinnanvapauden, jota on sanottu sekä hyväksi, että haastavaksi. Sote-uudistus lisää valinnanvapautta – näin väitetään. Sote-uudistuksen valinnanvapaus vaikuttaa olevan rajoitettua valinnanvapautta, joka sisältää oletuksen sitoutumisesta tehtyyn valintaan. Tässä blogissa esitän käsiteanalyyttisiä huomioita ja kysymyksiä valinnanvapauteen liitetyistä tavoitteista. Keskityn valinnanvapaus käsitteen merkityksiin, jotka vapaus -käsitteen monimerkityksellisyyden takia tekevät valinnanvapaus -puheesta helposti hämärää ja monitulkintaista.

Continue reading “Sote-uudistuksen valinnanvapaus -puhe voi hämätä!”

Neutraali valtio ei aina puolusta ihmisoikeuksia

Valtion ja kirkon suhde on noussut keskusteluun viime aikoina. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Leena Sorsa avasi keskustelun kirjoituksillaan puhumalla uskontoneutraalista valtiosta. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo toivoi katsomusneutraalia valtiota. Molemmilla on hyvä tavoite, joka on samansuuntainen YK:n ihmisoikeusjulistuksen uskonnonvapautta koskevan 18. artiklan kanssa:

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

Osallistuin itsekin keskusteluun Helsingin Sanomien mielipidesivuilla. Oma näkökulmani nousee juuri ihmisoikeuksista. Jos uskonnot, katsomukset ja kaikenlaiset vakaumukset sekä ideologiat (artikla puhuu vain uskonnoista ja vakaumuksista) nähdään osaksi ihmisyyttä, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ne määrittelee, eikö valtion rooli tulisi olla enemmänkin ihmisoikeuksien puolustaja kuin välinpitämätön sivustakatsoja?

Continue reading “Neutraali valtio ei aina puolusta ihmisoikeuksia”