Sote-uudistuksen valinnanvapaus -puhe voi hämätä!

pexels-photo-209042-2
Kuva: pexels.com

Suomalaista hyvinvointivaltiota turvaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista on pidetty tarpeellisena. Moni uudistusta kommentoinut on nostanut esiin valinnanvapauden, jota on sanottu sekä hyväksi, että haastavaksi. Sote-uudistus lisää valinnanvapautta – näin väitetään. Sote-uudistuksen valinnanvapaus vaikuttaa olevan rajoitettua valinnanvapautta, joka sisältää oletuksen sitoutumisesta tehtyyn valintaan. Tässä blogissa esitän käsiteanalyyttisiä huomioita ja kysymyksiä valinnanvapauteen liitetyistä tavoitteista. Keskityn valinnanvapaus käsitteen merkityksiin, jotka vapaus -käsitteen monimerkityksellisyyden takia tekevät valinnanvapaus -puheesta helposti hämärää ja monitulkintaista.

Continue reading “Sote-uudistuksen valinnanvapaus -puhe voi hämätä!”

Pakottava hätä

Yhteiskunnallamme on selvästi vaikeuksia vastata kaikkien apua tarvitsevien hätään. Voisimmeko siksi yksinkertaisesti pakottaa ihmisiä auttamaan hädänalaisia? Eikö meidän oikeastaan pitäisi harkita vakavasti Martha Nussbaumin esittämää ratkaisumallia, jossa jokaisen kansalaisen juridinen velvollisuus olisi yhteiskuntapalvelun suorittaminen? Kyse on siitä, mitä asioita pidämme niin tärkeinä, että haluamme turvata ne vaikka väkisin. Continue reading “Pakottava hätä”