Sote-uudistuksen valinnanvapaus -puhe voi hämätä!

pexels-photo-209042-2
Kuva: pexels.com

Suomalaista hyvinvointivaltiota turvaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista on pidetty tarpeellisena. Moni uudistusta kommentoinut on nostanut esiin valinnanvapauden, jota on sanottu sekä hyväksi, että haastavaksi. Sote-uudistus lisää valinnanvapautta – näin väitetään. Sote-uudistuksen valinnanvapaus vaikuttaa olevan rajoitettua valinnanvapautta, joka sisältää oletuksen sitoutumisesta tehtyyn valintaan. Tässä blogissa esitän käsiteanalyyttisiä huomioita ja kysymyksiä valinnanvapauteen liitetyistä tavoitteista. Keskityn valinnanvapaus käsitteen merkityksiin, jotka vapaus -käsitteen monimerkityksellisyyden takia tekevät valinnanvapaus -puheesta helposti hämärää ja monitulkintaista.

Continue reading “Sote-uudistuksen valinnanvapaus -puhe voi hämätä!”