Helsingin yliopiston kolmivuotinen tutkimushankerahoitus sosiaalietiikalle

Helsingin yliopiston rehtori päätti 16.12.2015 tieteellisen neuvoston esityksestä myöntää 150.000 euroa sosiaalietiikan tutkimushankkeelle ”Responsible investment and the food industry – Socio-ethical reflections” vuosille 2016-2018. Hanke yhdistää taloustieteen, vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen, sosiaalietiikan ja elintarviketieteiden näkökulmat toisiinsa uudenlaisella tavalla.

 

Continue reading “Helsingin yliopiston kolmivuotinen tutkimushankerahoitus sosiaalietiikalle”