Helsingin yliopiston kolmivuotinen tutkimushankerahoitus sosiaalietiikalle

Helsingin yliopiston rehtori päätti 16.12.2015 tieteellisen neuvoston esityksestä myöntää 150.000 euroa sosiaalietiikan tutkimushankkeelle ”Responsible investment and the food industry – Socio-ethical reflections” vuosille 2016-2018. Hanke yhdistää taloustieteen, vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen, sosiaalietiikan ja elintarviketieteiden näkökulmat toisiinsa uudenlaisella tavalla.

 

Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin 239 aiehakemusta. Toisessa vaiheessa oli 47 varsinaista hakemusta ja lopulta 17 projektia rahoitettiin, joista tämä hanke on yksi. Helsingin yliopistolta hankkeessa ovat mukana maatalousekonomian professori John Sumelius, sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen, post-doc tutkija MMT Riikka Sievänen ja kaksi tohtoriopiskelijaa. Alankomaista mukana on rahoituksen professori Bert Scholtens Groningenin yliopistosta.

 

Tutkimushanke tutkii vastuullista sijoittamista elintarvikesektorilla. Vastuullisen sijoittamisen tuottopotentiaalia on tutkittu paljonkin, mutta harvemmin vastuullisen sijoittamisen käytännön toteutusta. Tutkimushanke keskittyy selvittämään, millainen vaikutus vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sitoutumisella on instituutiosijoittajien käytännön sijoitustoimintaan. Hankkeessa haastatellaan suomalaisia ja alankomaalaisia eläkesijoittajia ja varainhoitajia, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen.

 

Hankkeessa > haastatellaan suomalaisia ja alankomaalaisia eläkesijoittajia (ml. Kirkon keskusrahasto) ja varainhoitajia, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen. Projektin kahdesta tohtorikoulutettavasta ensimmäinen, TM Anna Seppänen, joka työskentelee myös TEKES:n rahoittamassa CoPassion hankkeessa, keskittyy erityisesti tähän osuuteen.

 

Hankkeen toinen tohtorikoulutettava, ETM, MMM Viivi Wanhalinna kuuluu Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan AGFOREE-tohtoriohjelmaan (Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma). Lisäksi hankkeessa on osa-aikaisesti mukana postdoc-tutkijan roolissa MMT Riikka Sievänen, joka toimii myös KPMG Oy Ab:n Neuvontapalveluissa vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana.