Slavistin leipä tulee pienistä puroista

Sirpa Seppälä Kuva: Ville Korhonen

Sirpa Seppälä taipuu moneksi. Kielialan yrityksensä kautta hän opettaa, tulkkaa, kääntää ja tekee oppaan töitä. Hän korostaa kulttuurien tuntemuksen merkitystä ja erinomaista äidinkielen taitoa kielen oppimisen rinnalla.

Oman yrityksen Seppälä perusti vuonna 2004 toimittuaan sitä ennen lähes kymmenen vuotta freelancerina. Hänen kielivalikoimaansa kuuluvat suomi, tšekki, englanti ja slovakki.

Monien kielten ja taitojen osaaminen on välttämätöntä, sillä yhden pienen tai harvinaisen kielen käännös- tai tulkkaustöillä on Suomessa hyvin vaikea elättää itseään. Seppälä painottaa, että työllistymisen kannalta on hyvä olla hallussa myös yksi suuri valtakieli, jota pienet kielet täydentävät.

Opiskelun sivussa hankitulle slovakin kielen taidolle on ollut paljon kysyntää, vaikka Seppälä tulkkaakin eniten englannin kielestä. Tšekin kielessä hänen työnsä painottuu opetukseen.

Suuri osa Seppälän käännösalan työtehtävistä tulee tšekkiläisiltä ja slovakialaisilta käännöstoimistoilta, sillä suomalaiset asiakkaat eivät ole aina valmiita maksamaan työstä alan normien mukaisia hintoja.  Kotimaiset tilaukset ovat peräisin pitkälti kunnallisilta tulkki- ja käännöstoimistoilta.

Äidinkieli on kaikki kaikessa

Seppälän työtehtävät ovat vaihdelleet vuosien aikana paljon.  Opiskelijoita hän muistuttaa siitä, että hyvän kielitaidon lisäksi tulkkauksessa tarvitaan muun muassa nopeaa reaktiokykyä ja tulkattavan alan asiantuntemusta. Käännöstyössä on taas keskeistä erinomainen äidinkielen taito.

– Sanakirjan avulla voi saada hankalistakin vieraista sanoista tolkkua, mutta oikean vivahteen löytäminen kohde- eli äidinkieleen vaatii kielen erinomaisen hallinnan lisäksi myös kirjoittajan taitoa.

Tulkkausta on muuten kahta eri lajia: simultaanitulkkauksessa ei odoteta konsekutiivitulkkauksen tavoin tulkkaustaukoa. Seppälän mukaan vain harva on erinomainen molemmissa lajeissa.

Yrittäjän arki on välillä rankkaa ja epävarmaa, koska esimerkiksi työtilaukset tietää parhaimmillaankin vain muutamaksi kuukaudeksi etukäteen. Samasta syystä kuukauden yhtäjaksoisesta kesälomasta voi vain unelmoida. Seppälälle yrittäjyys on kokonaisvaltainen elämäntapa.

– Jos on sellainen persoona, että monipuolisuus kiehtoo, on tämä hyvin antoisaa. Ihanaa työssäni on myös oma vapaus.

Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella opetetaan ja tutkitaan Euroopassa puhuttavia kieliä, kulttuuria ja kirjallisuutta. Venäjän lisäksi slaavilaisista kielistä voi opiskella muun muassa puolaa, tšekkiä ja serbiaa. Näiden kielten opiskelun voi aloittaa ilman aiempaa kielitaitoa.

Yksi pieni sana taipuu ällistyttävän moneen

Anton Granvik on tutkinut yhden espanjan kielen yleisimmän sanan käyttöä viimeisen 800 vuoden aikana. On kiehtovaa, että ihminen pystyy ymmärtämään ja käyttämään kieltä niin paljon käännöskoneita paremmin, sanoo perjantaina 20. tammikuuta de-preposition monista merkityksistä väittelevä Granvik.

Anton Granvik

Anton Granvik työhuoneessaan nykykielten laitoksella

Väitöskirjan aineisto kattaa koko kirjoitetun espanjan kielen historian nykypäivään asti aina 1200-luvulta, jolloin kastilian murre nostettiin Espanjan viralliseksi kieleksi latinan rinnalle.

– Espanjan kielen sanasto on muuttunut huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa ranskan tai englannin. Vaikka kieleen on ilmaantunut uusia sanoja ja toisia kadonnut, ei edes 800 vuotta vanhoja tekstejä ole erityisen vaikea ymmärtää. De-prepositiota käytetään toisaalta niin monessa yhteydessä, että tutkimuksessani jouduin ottamaan jokaisen kieliopin osa-alueen käsittelyyn, Granvik sanoo.

Väitöskirjan aineistoksi hän rajasi proosan, koska siinä kieli on asiatekstejä rikkaampaa. Teksteistä hän löysi de-prepositiolle kaikkiaan 48 käyttötapaa, jotka toistuvat jokaisena vuosisatana.  Esimerkkejä sanasta kertyi kieliaineistoon yli 16 000.  Väitöskirja onkin laajin koskaan tehty tutkimus de-prepositiosta, joka on keskimäärin joka 20. sana kirjoitetussa espanjassa.

Substantiivien kanssa de-sanaa käytetään genetiivin lailla. Verbien kanssa sen käyttö vastaa lähinnä suomen sijamuotojen elatiivia tai ablatiivia, joilla ilmaistaan siirtymistä tai liikettä jostakin tai joltakin. Yksi tutkimuksen historiallisen analyysin tuloksista on, että de-sanan käyttö genetiivinä substantiivien kanssa on ajan myötä yleistynyt ja käyttö verbin kanssa taas vähentynyt.

Ennen siirtymistään nykykielten laitokselle Granvik opiskeli kemiaa ja matematiikkaa. Hän pärjäsi laskutehtävissä, vaikka ei omien sanojensa mukaan ymmärtänyt, mistä kaavoissa ja teorioissa oli kyse. Kielitieteen kurssilla kaavat loksahtivat ensimmäistä kertaa kohdalleen, kun niillä yhdistettiin ja selitettiin kielen elementtejä.

Granvik innostui kielitieteestä ja jo lukiossa ja reppumatkoilla opiskelemastaan espanjan kielestä. Yhdistelmästä syntyi lopulta 600-sivuinen väitöskirja. Innostus kieliin on yhä tallella.

– Koko sivilisaatiomme ja ajattelumme perustuu kieleen. Kieli on kaikkia koskettava universaali asia, josta ihmisillä on yhteiskuntaluokasta riippumatta aina mielipiteitä.

FM Anton Granvik väittelee 20.1.2012 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta “De “de” – Estudio histórico-comparativo de los usos y la semántica de la preposición “de” en español”. Espanjalaisen filologian väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorio XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on Prof. Dr. Carlos Sánchez Lancis, Universidad Autónoma de Barcelona ja kustoksena professori Timo Riiho.

Väitöskirjan elektroniseen julkaisuun voi tutustua E-thesis-palvelussa.

Václav Havelin ”Poislähteminen”


Václav Havel
muistetaan Tšekkoslovakian ja sittemmin  Tšekin tasavallan presidenttinä, kirjailijana ja toisinajattelijana, jolle ”elämä totuudessa” oli enemmän kuin oma vapaus. Tämä tinkimätön ja lahjomaton taistelija oli samalla äärimäisen kohtelias, vähän ujo ja varsin huomaavainen ihminen.

Hän nousi presidentiksi epätavallisella tavalla ja hoiti virkaansa, ainakin alussa, epäsovinnaisella tyylillä. Hän otti henkivartijoiksi nuoria naisia, valitsi neuvonantajia värikkäästä taiteilijajoukosta ja suhtautui protokollaan luovasti. Siinä missä muut presidentit puhuvat tulkin välityksellä, hän puhui välillä myös tulkin kanssa.

Minulla oli ilo ja kunnia toimia Havelin tulkkina hänen Suomen valtiovierailunsa aikana keväällä 1991. Ensimmäisen päivän päätteeksi istuin presidentin ja hänen Olga-vaimonsa kanssa autossa matkalla hotelliin. Olimme kaikki pitkän virallisen ohjelman jälkeen väsyneitä ja nautimme hetken hiljaisuudesta, kun takapenkiltä kuului kysymys: ”Tehän opetatte Helsingin yliopistossa. Saanko kysyä jotain työstänne?”

”Hän ei varmaan halua kysyä tšekin kielestä, siinä hän on todellinen mestari, ja tuskin tšekin kirjallisuudestakaan”, ajattelin. ”Olisiko hän kiinnostunut neurolingvistiikasta?”

Havelin kysymys koski kuitenkin jotain aivan muuta: ”Miten suomalaiset opiskelijat juhlivat? Tarkoitan miten he irrottelevat?” Nuoret ihmiset ja vaihtoehtoinen kulttuuri olivat aina lähellä hänen sydäntään.

Tšekin kielen opiskelijat halusivat ehdottomasti tervehtiä Václav Havelia ja odottivat seuraavana päivänä hänen kävelyreittinsä varrella. Kun seurue tuli heidän kohdalleen, he huusivat: ”Na vaše zdraví, pane prezidente!” (Terveydeksenne, herra presidentti!) ja ojensivat hänelle Becherovka-lasillisen. Havel arvosti tervehdystä, mutta turvanaiset eivät ymmärrettävistä syistä antaneet hänen maistaa juomaa. Presidentti huolestui: ”Eikö se ole epäkohteliasta noita nuoria kohtaan?”

Juhlaillallisella istuin tulkkimaisesti Václav Havelin takana vesilasi kädessä. Aterian jälkeen hän kääntyi puoleeni: ”Oletteko kovasti kiintynyt vesilasiinne?” Vastasin, että tarpeen vaatiessa osaisin ehkä luopua siitä. ”Minä olen onnistunut tahrimaan solmiotani kastikkeella. Kohta joudun pitämään puheen ja silloin kaikki objektiivit suuntautuvat minuun. En halua, että tuo tahra varastaa show’n, joten ajattelin kokeilla vähän vedellä…” Tahran olisi pitänyt olla aikamoinen, että se olisi vienyt huomion hänen sanoistaan – niin herkullisia hänen puheensa tuohon aikaan olivat.

Omaperäinen ja osuva kieli sekä itseironia olivat hänen ilmaisukeinojaan sekä puheissa että näytelmissä. Hänen viimeiseksi näytelmäkseen jäi Odcházení (Poislähteminen, 2007). Otsikon kieliopillinen imperfektiivinen aspekti viittaa lähtemisprosessin loputtomuuteen. Näytelmä kertoo siitä, miten vaikeaa on luopua vallasta ja jättää virka – muukin kuin presidentin virka.

Joulukuun 18. päivänä aspekti muuttui perfektiiviseksi ja poislähteminen poismenoksi. Václav Havel on jättänyt merkittävän, taipumattoman ja inhimillisen ihmisen viran.

Helena Lehečková

Kirjoittaja on dosentti ja tšekkiläisen filologian yliopistonlehtori

Maailmankuulun lingvistin kipinä kieliin syttyi intiaaneista

Kielitieteilijä Andrei Kibrik Kuva: Mika Federley

Kielitieteilijä Andrei Kibrik

Andrei Kibrik on monipuolinen venäläinen lingvisti, joka on niittänyt mainetta kaikkialla maailmassa harvinaisten kielten tutkijana. Kibrik vieraili joulukuussa nykykielten laitoksella, jossa hän esitteli puhutun venäjän korpuksia eli kieliaineistoja.

Puhutun kielen saattaminen kirjalliseen muotoon on työlästä. Minuutin analysoimiseen ja litterointiin menee harjaantuneelta tutkijalta tunti. Työmäärän lisäksi tarkkuuden määrittely on ongelmallista, sillä aineiston käyttäjillä on erilaisia tarpeita.

Sanaston tutkija ei tarvitse intonaatiota kuvaavia merkkejä, kun vuorovaikutustutkija taas haluaisi myös eleet ja ilmeet mukaan kuvaukseen. Kibrikin tutkimusryhmä on ratkaissut ongelman litteroimalla tekstit kolmella tavalla niin, että käyttäjä voi itse valita tarkkuustason.

Kibrik tunnetaan paremmin muiden kuin venäjän kielen tutkijana. Myös Kibrikin isä Aleksandr on maailmakuulu kielitieteilijä. Isän ura ei kuitenkaan ollut ainoa syy, miksi lingvistiikka alkoi kiinnostaa jo pienenä.

– Olin innoissani intiaaneista, kuten monet pikkupojat. Halusin selvittää, millainen on heidän kielensä. Erityisesti pidin navaho-intiaaneista.

Valkoinen mies ja liian monimutkaiset kielet

Kibrikille selvisi kuitenkin pian, että navahon kieli on jo tarkoin tutkittu ja sen puhujiakin on yli 150 000. Kiinnostus ”eksoottisiin” kieliin oli kuitenkin herännyt.

Kielet ovat vieneet Kibrikin paikkoihin, joiden olemassaolosta vain harva tietää. Hän on tutkinut muun muassa dagestanilaisia kieliä sekä turkinsukuista tuvan kieltä, jota puhutaan Mongolian pohjoispuolella. Hänen merkittävin tutkimuskohteensa on kuitenkin Alaskassa puhuttavat kielet.

– Tutkimuksessa on kaksi suurta ongelmaa. Itse kielet, joista suuri osa kuuluu niin kutsuttuun atabaskan kieliryhmään, ovat todella vaikeaselkoisia. Niiden kieliopilliset elementit muodostavat epämääräisiä klimppejä, jotka vielä vaihtelevat sanasta toiseen. Toinen ongelma on kielenpuhujien haluttomuus yhteistyöhön. Valkoista miestä karsastetaan edelleen.

Karsastamiselle on historialliset syynsä. Viime vuosisadalla yhdysvaltalainen kielipolitiikka ei suosinut vähemmistökieliä. Alaskassa puhuttavien parinkymmenen kielen tutkimus ja elvyttäminen tulee kielten säilymisen kannalta liian myöhään. Useimmat niistä katoavat maailmankartalta seuraavan 50 vuoden aikana.

Lingvistien sukuperinne katkeaa

Kibrikin tutkimusten sivutuotteena on syntynyt myös kuvauksia ”Alaskan venäjästä”, jota ovat ylläpitäneet 1840-luvulla Ninilchikin kaupunkiin muuttaneet venäläiset. Kibrikin kuvaus tästä oudolta kalskahtavasta venäjästä sisältyy juuri ilmestyneeseen artikkelikokoelmaan Sociological approaches to non-standard Russian (Slavica Helsingiensia 34).

Kysymykseen lingvistiikan perinteen jatkumisesta suvussa, Kibrik vastaa naurahtaen.

– Onneksi ei jatku. Ei ole hyvä, että lapset tekevät ihan samaa kuin vanhemmat. Tartunnan kielentutkimukseen pojat kyllä saivat kun kävivät jonkin aikaa koulua Alaskassa, mutta onneksi he valitsivat toiset alat. Toinen pojista on psykologi, toinen opiskelee insinööriksi.

Arto Mustajoki
Kirjoittaja on nykykielten laitoksen johtaja


Italian ja ranskan opetukselle ja tutkimukselle lisää rahaa

Italialaisen- ja ranskalaisen filologian opetukselle ja tutkimukselle on myönnetty 45 000 euron lisärahoitus vuodelle 2012. Lisäksi oppiaineille on arvioitu sama 45 000 euron summa vuodelle 2013. Raha on peräisin Tulevaisuusrahastosta, joka on perustettu hoitamaan yliopiston varainhankinnan pääomalahjoituksia.

Italialaisen filologian professori Elina Suomelan mukaan lisärahoitus on merkittävä oppiaineen tulevaisuuden kannalta.

– Tämä on iloinen uutinen. Raha tulee todelliseen tarpeeseen, Suomela sanoo.

Yhteensä Tulevaisuusrahaston tuotosta jaetaan vuodelle 2012 rehtorin päätöksellä kaksi miljoonaa euroa. Eniten rahaa saavat ensi vuonna humanistinen (440 000 euroa) ja lääketieteellinen tiedekunta (360 000 euroa).

Tulevaisuusrahaston tuotonjakoa on valmisteltu yhteistyössä tiedekuntien kanssa. Jaossa on otettu huomioon muun muassa lahjoittajien toiveet, tiedekuntien näkemykset keskeisistä kehittämiskohteista sekä kampanjaan osallistuneiden hankkeiden aktiivisuus.

Kaikkiaan Helsingin yliopiston peruspääoman varainhankinnan tulos on valtion vastinrahoituksen jälkeen lähes 64 miljoonaa euroa. Lahjoitusten tuotoilla yliopisto tukee laajasti eri alojen tutkimusta ja opetusta.

>> Humanistit saavat vuonna 2012 suurimman potin Helsingin yliopiston varainhankinnan tuotosta