Opiskelu

Sosiaalietiikkaa opetetaan systemaattisen teologian osaston alaisen teologinen etiikka ja sosiaalietiikka -oppiaineen piirissä.

Opiskelu-osioon on koottu sosiaalietiikan ja teologisen etiikan ajankohtainen opetus sekä tietoa kandidaatiksi ja maisteriksi opiskelemisesta sosiaalietiikan pääaineopiskelijana ja tohtoriksi väittelemisestä sosiaalietiikan tohtorikoulutettavana. Lisäksi osiossa kerrotaan sosiaalietiikan iltamista, joissa kokoontuvat sosiaalietiikan piirissä toimivat opiskelijat, opettajat ja muut ihmiset.

Virallinen opetukseen ja opintoihin liittyvä tieto on teologisen tiedekunnan opinto-oppaassa ja tohtorin opintojen osalta jatkokoulutusoppaassa.

“Sosiaalietiikassa käsitteellistetään käsittämätöntä: ihmisten yhteistoimintaa. Opiskelu ja työ teologian ja sosiaalietiikan parissa kiehtovat valtavasti! Uskon, että edelleenkin sana luo todellisuutta. Siksi käsitteet ihmisestä, Jumalasta ja elämästä rikastuttavat, havahduttavat ja vaikuttavat. Aina vaikeneminen ei ole kultaa. Sosiaalietiikkaa tarvitaan ääneksi äänettömille.”

Eriikka Jankko, sosiaalietiikan tohtorikoulutettava

“Sosiaalietiikka tarjoaa työkaluja, joiden avulla voi tarkastella muun muassa ilmiöitä, käsitteitä, katsomuksia, näkemyksiä tai toimintaa. Esimerkiksi käsiteanalyysin avulla monista eettisesti mielenkiintoisista aiheista voi löytää uusia ja raikkaita näkökulmia. Käsiteanalyysi järjestää ja järkeistää kieltä. Käsiteanalyysin tarkoituksena on tarkastella käsitteiden välisiä sekä käsitteiden ja havaittavan todellisuuden välisiä yhteyksiä.

Sosiaalieetikko voi tutkia muun muassa ympäristöeettisiä, yrityseettisiä, yhteiskunnallisia tai teologisia aiheita…u name it! Innostavat opettajat opastavat maisteroituvaa opiskelijaa sosiaalietiikan saloihin, jotta hän voisi itse olla purkamassa juupas-eipäs poteroita käsitteiden taistelutantereelta.

Itse olen hermostunut suvaitsemisen käsitteelle, tarkastellut sitä ja pohtinut minkälaista toimintaa trendikäsite kuvaa. Käsite on elämää!”

Iiro Salminen, sosiaalietiikan maisteriopiskelija