Luokanopettajan tuki ADHD-oireiselle oppilaalle

Päädyin tutkimaan luokanopettajan keinoja ADHD-oireisten oppilaiden tukemisessa omien työkokemuksieni myötä. Havaitsin luokanopettajan työtä tehdessäni, että ADHD-oireisia oppilaita on lähes kaikissa luokissa. Ongelmallista kuitenkin mielestäni oli, että opinnot eivät anna riittäviä työkaluja näiden oppilaiden tukemiseen. Toteutin tutkimuksen haastattelemalla viittä luokanopettajaa, jotka ovat toimineet luokanopettajina alle viisi vuotta. Haastattelut toteutettiin lokakuussa 2021. 

Tutkimuksen tulokset

Tutkielmassani havaitsin, että hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä tukee ADHD-oireista oppilasta. Yhteistyön avain on aktiivinen kommunikointi kodin ja koulun välillä. Tutkimuksen mukaan novisiiopettajilla on hyvä tuntemus ADHD:n tuomista haasteista, mutta he eivät koe omaavansa riittävää tietotaitoa, jotta voisivat tarjota oppilaille parasta mahdollista tukea. Hyvä oppilaantuntemus nähtiin tärkeäksi ja oppilaan opiskelemisen helpottamiseksi tärkeimmäksi asiaksi koettiin selkeä kirjallinen ohjeistus ja selvä rakenne niin tehtävien annossa, kuin koulupäivissäkin.

Johdopäätökset

Tutkielma havainnollisti hyvin sitä, minkälaisia haasteita erityisesti inkluusion myötä koululuokissa näkyy. Näihin haasteisiin tulisi paremmin valmentaa jo opintojen aikana. Tällä hetkellä työkaluja ADHD-oireisten oppilaiden kanssa toimimiseen saa vain erityispedgogiikan opintoja käymällä, ja nämä opinnot eivät ole pakollisena osana luokanopettajan opintosuuntauksessa.

Oliver Dima

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *