Mobbningens inverkan på mobbade elevers hälsa och skolframgång i grundskolan

Studiens bakgrund och mål

Mobbningen i skolorna och samhället har blivit allt brutalare fastän tidigare studier visar att mobbningen i själva verket minskat. Tidigare studier har även visat att mobbade grundskoleelever upplever hälsoproblem samt sämre skolframgång som en följd av mobbning. Könsskillnader gällande mobbning har även betraktats i tidigare forskning. Flickor har visat sig vara mer sårbara för psykisk ohälsa som en följd av mobbning. Syftet med denna studie är att utforska mobbningens inverkan på den mobbade grundskoleelevens hälsa samt undersöka hurudana konsekvenser mobbning kan förorsaka på elevers skolframgång. Eventuella könsskillnader gällande konsekvenserna på hälsan och skolframgången tas även i beaktande.

Metod

Denna studie utfördes som en litteraturöversikt. För att samla in data har jag analyserat 19 vetenskapliga studier. Jag har inkluderat både finländska och internationella artiklar i min studie för att få en bredare och fördjupad syn på mobbning. Artiklarna är publicerade mellan 2017 – 2022 och jag analyserade dem med tematisk analys.

Resultat

Resultaten visade att mobbning hade en skadlig inverkan på den
mobbade grundskoleelevens hälsa och skolframgång. Mobbade grundskoleelever upplevde bland annat internaliserande symptom, utåtagerande symptom, psykosomatiska symptom samt somatiska symptom. Som en följd av mobbning presterade mobbade grundskoleelever sämre i skolan och upplevde sämre skolengagemang och skoltillhörighet. I och med detta bör lärare vara medvetna om mobbningens destruktiva effekt på grundskoleelevens hälsa och skolframgång.

Ytterligare framkom det även könsskillnader i min studie. Flickor visade sig vara mer sårbara för psykisk ohälsa, det vill säga internaliserande symptom. Flickor presterade även bättre i de akademiska ämnen i skolan förutom i matematik. Förutom detta var pojkar i riskzon för sämre skolengagemang och skoltillhörighet i jämförelse med flickor.

Sara Huhtanen

Mobbningens inverkan på mobbade elevers hälsa och skolframgång i grundskolan – En litteraturöversikt

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *