Valta ja vaikuttaminen -mikrokirja

Sosiaalietiikan lukuvuoden 2012-2013 graduseminaarilaiset työstivät mikrokirjan “Valta ja vaikuttaminen. Sosiaalieettisiä huomioita inhimillisestä toiminnasta, joka julkaistiin maaliskuussa 2014.

Kirjaan kirjottivat lyhyet artikkelit seitsemän seminaarilaista gradujensa pohjalta sekä seminaarin ohjaaja ja assistentti seminaarikokemuksiensa perusteella. Artikkeleissa avataan ihmisten toiminnan, yhteistoiminnan ja vaikuttamisen keskeisiä piirteitä käsiteanalyysin avulla.

Kirjan julkaisi teologinen tiedekunta. Sen ovat toimittaneet Taina Kalliokoski ja Katariina Väisänen. Taitto on Arto Kuorikosken käsialaa. Kirja on luettavissa teologia.fi -sivustolta.