Sivut avattu! – mistä on kyse

Olet löytänyt Helsingin yliopiston sosiaalietiikan oppiaineen blogisivuille. Sivuilta löytyy tietoa sosiaalietiikan opiskelemisesta, tutkimuksesta ja sosiaalietiikan asiantuntijoista sekä sosiaalietiikkaan liittyviä kiinnostavia tapahtumia.

Etusivulla, varsinaisessa blogissa, käsitellään ajankohtaisia arkielämästä, politiikasta, taloudesta, uskonnosta ja ylipäätään ihmisyyteen ja elämään liittyvistä teemoista kumpuavia aiheita. Blogiin kirjoittavat useat sosiaalietiikan asiantuntijat.

Kirjoituksia ja kirjoittajia ei yhdistä niissä käsiteltävät aiheet, vaan tapa tarkastella ihmistä ja sosiaalista maailmaa, jossa ihminen toimii. Ilmiöitä tarkastellaan sosiaalieettisestä näkökulmasta.

Sosiaalietiikan keskeisin tehtävä on sanoa, mistä elämän, yhteiskunnan ja ihmisyyden keskeisissä kysymyksissä, ilmiöissä ja käsitteissä oikeastaan on kyse sekä mikä merkitys tällä on ihmiselle ja ihmisille.

Sosiaalietiikassa mietityttävät klassiset eettiset kysymykset, kuten mikä on hyvää ja oikein. Näitä voidaan lähestyä paitsi jonkin ajattelijan näkemyksiä jäsentämällä ja jotakin soveltavan etiikan alaa tutkimalla myös luomalla teorioita ja teoreettisia työkaluja, joiden varaan oikeudenmukaisempaa ja ihmisarvoa kunnioittavampaa yhteiskuntaa voidaan rakentaa.

Nyt julkaistu sosiaalietiikan blogi tarjoaa näkökulmia yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kirjoitukset ovat lyhyitä ja ytimekkäitä, niissä ei harjoiteta raskasta käsiteanalyyttista tutkimusta. Kirjoitukset vaihtuvat kerran viikossa.

Mikäli sosiaalietiikassa tarkasteltavat yhteiskunnallisen ja globaalin vastuun kysymykset sekä oikeudenmukaisuuden ja bioetiikan kysymykset herättävät ajatuksia, voit osallistua keskusteluun Facebook-tunnusten avulla.

Isto Peltomäki ja Taina Kalliokoski               sosiaalietiikan tohtorikoulutettavat ja blogin koordinaattorit