Hallitus, peli poikki! Kike Elomaan kommentti kiteytti perussuomalaisen rasismin, Juha Sipilä teki rasistisen rinnastuksen ja syyttää mediaa

”Ihmisten mielissä kuohuu, koska esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa on hyssytelty kauan, vaikka siitä pitäisi puhua avoimesti. Tällaisia lopputuloksia sitten tulee, mikä on ihan järkyttävää”.

Näin Kike Elomaa, kun HS kysyi kansanedustajilta millaisia ajatuksia äärioikeiston väkivalta herättää. Tässä yhdessä lauseessa kulminoituu perussuomalainen (piilo)rasismi.

”Viime viikkoina on tapahtunut väkivallantekoja, jotka huolestuttavat laajalti ihmisiä ja heikentävät turvallisuudentunnettamme. Poliisi tutkii sekä Helsingin Asema-aukion että Kajaanin Otanmäen tapausta”.

Näin pääministeri Juha Sipilä blogissaan, jossa uusnatsien väkivalta rinnastetaan kahden turvapaikanhakijan tekemään henkirikokseen, sillä erotuksella, että turvapaikanhakijoista puhutaan eksplisiittisesti, mutta uusnatseista ei.

Seuraavassa analysoin Elomaan lausunnon, jonka jälkeen vertaan sitä pääministeri Juha Sipilän blogikirjoitukseen sekä hänen A-Studiossa esittämäänsä puolustuspuheenvuoroon.

Analyysi Elomaan kommentista

Elomaa toteaa toisaalta, että (1) tapahtuma on järkyttävä (eli moraalisesti tuomittava) ja että (2) tapahtuma on maahanmuuttopolitiikasta hyssyttelyn seurausta. Elomaan argumentti aukikirjoitetussa muodossa muotoutuu pääpiirteittäin näin:

1) Ihmiset ahdistuvat ongelmaisesta maahanmuuttopolitiikasta ja siihen liittyvästä viestinnästä.

(Implisiittinen taustaoletus: Maahanmuuttopolitiikka on ongelmallista, eikä siitä ole viestitty avoimesti)

2) (Ääneen lausumaton premissi: jotkut ahdistuneet ihmiset turvautuvat väkivaltaan)

Johtopäätös: Rautatientorin tapahtumat olivat seurausta maahanmuuttopolitiikan hyssyttelystä, ja ahdistuneen kansalaisen kuohuva mieli turvautui väkivaltaan.

Elomaa vierittää taitavasti teon moraalisen vastuun itse tekijältä maahanmuuttopolitiikan hyssyttelijöille. Uusnatseja ja heidän ideologiaansa ei mainita sanallakaan.

Käydäänpä Elomaan argumentin osat tarkemmin läpi. Ensin Elomaa toteaa tilanteen ja asettaa tapahtumalle oikeaksi katsomansa kontekstin: ”Ihmisten mielissä kuohuu, koska esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa on hyssytelty kauan”. Toisin sanoen, (holtitonta) maahanmuuttopolitiikkaa on hyssytelty kauan ja se kuohuttaa (kantasuomalaisten) ihmisten mieliä.

Ääneen lausumattomat taustaoletukset:

  1. Ihmiset (joiden mielissä kuohuu) ovat kantasuomalaisia. Maahanmuuttopolitiikan ei tässä katsota koskevan maahanmuuttajia itseään. Kantasuomalaiset ovat kärsivä kohde, maahanmuuttopolitiikan hyssyttely on kärsimyksen syy.
  1. Maahanmuuttopolitiikalla viitataan sekä tapaan, jolla Suomeen otetaan maahanmuuttajia, että tiettyyn maahanmuuttajien ryhmään. Tässä ryhmä, joka ”kuohuttaa”, ovat muslimitaustaiset pakolaiset. Elomaa ei suinkaan viittaa kaikkiin maahanmuuttajiin. Esimerkiksi Suomeen muuttavat ruotsalaiset bisnesnerot tuskin kuohuttavat suomalaisten mieliä (vaikka saattavat viedä sekä työpaikat että potentiaaliset puolisot).

Maahanmuuttopolitiikalla viitataan myös tapaan, jolla Suomi päästää ihmisiä rajojensa sisälle. Ajatus hallitsemattomasta maahanmuutosta perustuu mielikuvaan siitä, että Suomeen vyöryy hyökyaallon tavoin epämääräinen joukko vierasuskoisia ihmisiä loisimaan (kantasuomalaisten) verorahoilla. Tunne hallinnan menettämisestä on todellinen tällä tavalla ajatteleville ihmisille. Hallitsemattomuudella viitataankin usein kahteen seikkaan. Ensinnäkin, Suomella ei ole varaa ottaa vastaan pakolaisia (ajatus perustuu olettamukseen siitä, että oman maan asiat ovat niin retuperällä, että meillä on varaa vain kantasuomalaisten terveys- ja sosiaalihuoltoon). Toiseksi, vierasuskoiset pakolaiset ovat (potentiaalisia) rikollisia tai barbaareja, jotka uhkaavat yhteiskuntarauhaa ja suomalaisia perusarvoja. Esimerkiksi maahanmuuttokriittisissä eli rasistisissa blogeissa luetellaan usein litanioittain pakolaisten tekemiä rikoksia todisteeksi siitä, että pakolaiset ovat rikollisia. Rasismia puolestaan motivoidaan esimerkiksi naisten suojelemisella. Ks. esimerkiksi yrjoperskeles.blogspot.fi. Toisin sanoen, pakolaiset ovat uhka kansalliselle turvallisuudelle jonka lisäksi he kuluttavat verorahat (jotka voisi käyttää kantasuomalaisten sairaalapalveluihin). Palaan tähän teemaan myöhemmin.

  1. Hyssyttely tässä kontekstissa tarkoittaa sitä, että valtamedia ja muut puolueet ovat salanneet totuuden maahanmuuttopolitiikasta eli muslimipakolaisten aiheuttamasta uhasta. Maahanmuuttopolitiikkaahan ei olisi mitään mieltä hyssytellä, jos siinä ei olisi jotain salattavaa. Ajatus perustuu salaliittoteorianomaiselle ajattelulle, jossa yhteiskunnan valtarakenteet on salaisesti käännetty kansalaisia vastaan. Vaikka väite hyssyttelystä on tuulesta temmattu, se on retorisesti tehokas keino osoittaa, että Elomaa on (kanta)suomalaisten puolella. Elomaa peräänkuuluttaa, että ”pitäisi puhua avoimesti”, joka tarkoittaa sitä, että toisin kuin valtamedia ja muut puolueet, Perussuomalaiset puhuvat pakolaisten aiheuttamasta uhasta avoimesti.

Elomaan argumentin ensimmäinen osa rakentuu vastakkainasettelulle, jossa pareina ovat kantasuomalaisten turvallisuus ja vierasuskoisten pakolaisten sekä valtamedian aiheuttama uhka. Koska kansa on turvattomuuden tilassa median salatessa totuutta ja potentiaalisesti rikollisten pakolaisten vyöryessä maahan, ei ihmekään, että kansalaisten mielissä kuohuu. Näin rakennetulle argumentille on olennaista, että vain kantasuomalaiset tunnustetaan sekä ihmisiksi että kärsimyksen kohteeksi. Pakolaiset, media ja muut puolueet ovat persoonattomia toisia käsitteiden takana.

Analyysin johtopäätökset: Elomaan kommentti kiteyttää Perussuomalaisen (piilo)rasismin

Argumentin toisessa osassa Elomaa tarjoaa Perussuomalaisten ratkaisua ja tekee loppuyhteenvedon. Elomaa toteaa että ”…vaikka siitä [maahanmuuttopolitiikasta] pitäisi puhua avoimesti. Tällaisia lopputuloksia sitten tulee, mikä on ihan järkyttävää”.

Elomaa argumentoi sen puolesta, että jos maahanmuuttopolitiikasta (eli pakolaisten ottamisesta Suomeen) olisi keskusteltu avoimesti, tällaista ei pääsisi tapahtumaan. Nyt tällaista on päässyt tapahtumaan (eli uusnatsi on tappanut rasismia arvostelleen henkilön), koska valtamedia ja muut puolueet ovat salanneet pakolaisuuteen liittyviä kysymyksiä Suomessa. Lopputulos on järkyttävä.

Elomaa esittää siis pokkana, että äärioikeiston väkivalta ja kyseinen tappo ovat seurausta siitä, että pakolaisten aiheuttamasta uhasta ei ole puhuttu rehellisesti. Perussuomalaiset ovat kyllä yrittäneet puhua, mutta (uhripositio kunniaan!) heitä ei ole otettu vakavasti. Vaikka teko on sinänsä tuomittava, se tulee ymmärtää pakolaisten aiheuttaman uhan ja siitä vaikenemisen oireena. On olennaista, että Elomaa ei mainitse uusnatseja, tai käytä termiä henkirikos (tmv.), vaan kuvailee väkivaltaa sanoilla ”tällaisia lopputuloksia [–] tulee”. Uusnatseja ei mainita, koska syyllisyys on tarkoitus vyöryttää toisaalle ja koska viesti on suunnattu myötämielisille kannattajille. Jos Elomaa olisi eksplisiittisesti todennut, että koska ”maahanmuuttopolitiikkaa on hyssytelty kauan, tällaisia” uusnatsien tekemiä henkirikoksia ”sitten tulee”, hän olisi joutunut välittömästi vastuuseen lausunnostaan. Verhoamalla viestinsä edellä mainitulla tavalla, se ei herättänyt kovin suurta vastalauseryöppyä valtamediassa, mutta omat ymmärsivät kyllä, kenen syytä uusnatsien väkivalta on.

Analysoin tämän yhden lauseen näin tarkasti siksi, että tahdoin osoittaa kuinka paljon aikaa ja ajatustyötä tällaisten tyhjien, rasististen argumenttien purkaminen vie. Ei ihme, että monet toimittajat väsyvät työtaakkansa alla. Tähän lauseeseen olisi pitänyt puuttua huomattavasti tarmokkaammin.

Rasismi on uhka suomalaisille – ei pakolaiset

Totean vielä, että eniten suomalaisia ja eurooppalaisia arvoja (sikäli kun arvoja on tarpeellista omia kansallisaarteikseen) uhkaavat rasismi ja nationalismi. Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu ihmisoikeuksille, vapaudelle ja lähtökohtien tasa-arvolle. Jokaiselle yksilölle tulee taustasta, uskonnosta, sukupuolesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta taata samanarvoiset peruslähtökohdat inhimilliseen elämään. On totta, että nämä arvot ovat nyt uhattuina, mutta eivät pakolaisten, vaan uusnatsien, rasistien, hallituksen ja maahanmuuttoviraston toimesta. Lähtökohtien tasa-arvo ei enää toteudu Suomessa. On totta, että ISIS:n uhka on huomioitava, koska kyseinen terroristijärjestö kykenee mobilisoimaan jäseniään pakolaisiksi. Kontrolloitua maahanmuuttoa onkin perusteltu terrorismin ehkäisykeinona. Pakolaisten auttaminen ja terrorismin torjuminen eivät suinkaan ole toisiaan poissulkevia asioita: pakolaisten hädälle ei tule kääntää selkää terrorismin uhan vuoksi.  Elomaan argumentti onkin paljastava siksi, että siinä ei eksplisiittisesti mainita kotimaista terrorismia, eli uusnatseja, eikä ulkomaista terrorismia, eli ISIS:ä. Elomaan argumentin paha on maahanmuuttopolitiikan hyssyttely.

Rasistiset maahanmuuttokriitikot käyttävät usein naisten oikeuksia tai ”heikoimmassa asemassa olevien” oikeuksia keppihevosina rasistisille argumenteilleen. Blogaajat lietsovat pelkoa ja katkeruutta: muslimit tulevat raiskaamaan suomalaisia naisia ja verorahat valuvat vastaanottokeskuksiin lastensairaalan tai vanhustenhuollon asemesta. Jos naisten oikeudet todella kiinnostavat, missä olivat näiden (miesten) blogit aiemmin? Suomi johtaa yhä lähisuhdeväkivallan tilastoja, jossa naiset ovat kärsivä osapuoli. Mikseivät blogaajat vaatineet suomalaisten miesten barbaarisia tapoja lopetettavaksi? Miksi he käyttävät yleistäviä argumentteja kun on kyse muslimeista, mutta eivät sovella samaa logiikkaa suomalaisiin miehiin? Missä oli vastarintaliikkeen, Odineiden ja vastaavien järjestöjen tempaukset köyhien ja vähävaraisten puolesta? Miksi syrjäytettyjen asema alkoi kiinnostaa vasta pakolaisasian myötä? Syy on se, että naisten oikeudet kiinnostavat vain sikäli, kun ne tukevat kyseisten miesten asemaa yhteiskunnan hierarkian huipulla. Kaikista heikoimpien oikeuksista on näppärää kirjoittaa, koska sillä voi paitsi peitellä omaa rasismiaan myös tuoda keskusteluun muuta sisältöä.

On keskeistä huomioida, että yhteiskunnallista tasa-arvoa puolustaakseen ei tarvitse tehdä joko-tai -valintoja. Ei tarvitse valita naisten oikeuksien, syrjäytettyjen ja pakolaisten puolustamisen välillä: näitä asioita voi ja pitää puolustaa samaan aikaan eivätkä ne ole toisiltaan pois. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan ehkäisy ei ole pois vanhustenhuollosta, eikä ole myöskään pakolaisten auttaminen.

Pakolaisiin kohdistettu pelko ja väite valtamediasta hyssyttelijänä ovat perusteettomia. Tällaisten argumenttien esittäminen palvelee vain rasismiin ja nationalismiin perustuvaa populismia, eli valitettavasti myös hallituspuolue Perussuomalaisia.

Pääministeri blogaa turvapaikanhakijoista, vaikenee uusnatseista ja tekee rasistisen rinnastuksen

Elomaa ei kuitenkaan ole ainoa poliitikko, jonka viestintä suhteessa uusnatsijärjestön väkivaltaan epäonnistui. Pääministeri Juha Sipilä rinnasti blogissaan ”Helsingin Asema-aukion että Kajaanin Otanmäen” tapaukset, joiden hän toteaa huolestuttavan laajalti ihmisiä ja heikentävän turvallisuudentunnetta. Tämän jälkeen pääministeri otti kantaa vihapuheeseen, pakolaisiin ja vastakkainasetteluun. Pääministeri ei mainitse uusnatseja eikä Vastarintaliikettä, vaan puhuu ylimalkaisesti väkivaltaisista järjestöistä. Blogia on arvosteltu voimakkaasti ja Sipilä kävi A-Studiossa selventämässä kantojaan.

Ihmetystä on herättänyt, miksi Sipilä rinnastaa uusnatsien järjestäytyneen väkivallan kahden turvapaikanhakijan tekemään henkirikokseen. On myös kysytty, miksi Sipilä ei mainitse kantasuomalaisten tekemiä henkirikoksia saman viikon sisältä. Jos Sipilä olisi rinnastanut uusnatsien väkivallan kantasuomalaisten tekemiin henkirikoksiin, kaikille olisi päivänselvää, että rinnastus on perusteeton ja vertailukelvoton. Rinnastamalla uusnatsien väkivallan turvapaikanhakijoiden tekemään henkirikokseen Sipilä asettaa nämä kaksi tapausta samanarvoisiksi ja yhdistää rasistisen väkivallan pakolaiskysymykseen.

Vertailukelpoisuuden edellytys on, että teoissa on useampi samankaltaisuus. Sipilän esittämässä vertailussa ainoa yhdistävä tekijä on henkirikos. Valaisen asiaa esimerkillä: Anna Politkovskajan poliittinen salamurha ei ole vertailukelpoinen vaikkapa moskovalaisen kadunmiehen tekemään ryöstösurmaan. Sama pätee Sipilän esittämään vertailuun. Toiminnan motiivit, ideologiset perusteet ja järjestäytyneisyys ovat olennaisia henkirikosten vertailukelpoisuutta hakiessa. Uusnatsien väkivaltaa motivoi rotuviha, järjestön ideologia on läpeensä rasistinen ja toiminta on järjestäytynyttä. Uusnatsit ovat terroristijärjestö ja sillä perusteella vertailukelpoisia esimerkiksi ääri-islamilaisiin terroristijärjestöihin: molemmat hyväksyvät väkivallan käyttämisen saavuttaakseen poliittiset päämääränsä. Juuri tässä kytköksessä piileekin se vaarallinen aasinsilta, jota Sipilä blogissaan (vahingossa?) käyttää: turvapaikanhakijoiden tekemä henkirikos nostetaan samalle tasolle ideologisesti motivoituneen ja järjestäytynyttä väkivaltaa käyttävän tahon kanssa.

A-Studiossa esiintyessään Sipilä toteaa, että tarkoituksena ei ollut niputtaa Otanmäen ja Asema-aukion tapahtumia. Sipilä erottelee tässä kohtaa ensimmäistä kertaa, että Otanmäen tapaus ei ollut poliittinen, kun taas Asema-Aukio oli ”poliittisen ääriliikkeen vihateko.” Sipilä oikeuttaa rinnastuksensa sillä, että molemmat tapaukset ovat herättäneet pelkoa kansalaisissa. Sipilän vertailu perustuu luultavasti seuraavalle virhepäätelmälle: hän olettaa että nämä henkirikokset ovat vertailukelpoisia siksi, että molemmat aiheuttavat turvattomuuden tunnetta. Sipilä toteaa että ”keskustelu maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista jatkuu – nyt siihen on tullut vakava lisäsävy.”

Keskeistä on, onko kansalaisten pelko perusteltua vai ei. Vertailukelpoisuus voi perustua vain tosiasioille. On kiistatonta, että väkivaltaan perustuva uusnatsiliike on vaarallinen ja että äärijärjestöjen nousu lisää turvattomuuden tunnetta. Ilmapiirin koventuminen ja vihapuheen lisääntyminen ääriliikkeiden toimesta on jo pitkään ollut ongelma Suomessa. Pelko pakolasia kohtaan on nimenomaan ääriliikkeiden ja rasististen blogien aikaansaannosta. Pakolaisvastaisuutta ja islamofobiaa lietsovat paitsi ääriliikkeet myös salonkikelpoisemmat kansanedustajat Jussi Halla-Ahosta alkaen. Toisin sanoen, Otanmäen tapauksen aiheuttama pelko perustuu rasistiseen propagandaan.

Vaikka Sipilä blogissaan vaatii vastakkainasettelulle loppua, hän tulee syventäneeksi sitä. Sipilä antaa tunnustusta sekä perustellulle pelolle, joka kohdistuu uusnatseja kohtaan, että rasismiin perustuvalle pelolle, joka kohdistuu pakolaisia kohtaan. Rasistiseen propagandaan perustuvan pelon legitimoiminen pääministeritasolla on kädenojennus rasismille, vaikkei se olisikaan ollut Sipilän aikomus.

Sotaa pakenevissa turvapaikanhakijoissa ei ole mitään pelättävää. Islamissa ei ole mitään pelättävää. Ihmisiä ei tule tuomita etnisen taustan tai uskonnon vuoksi. Pelko pakolaisia kohtaan ei ole perusteltua. Pelko järjestäytynyttä rikollisuutta kohtaan puolestaan on, tämä sisältää sekä kotimaisen (Vastarintaliike) että ulkomaisen (ISIS) terrorismin ja ääriliikkeet. Pelko suomalaisia kohtaan on perusteetonta (siitä huolimatta että jotkut suomalaiset tekevät rikoksia), mutta pelko suomalaisia uusnatseja kohtaan on perusteltua. Pelko muslimitaustaisia pakolaisia kohtaan on perusteetonta (siitä huolimatta että jotkut pakolaiset tekevät rikoksia), mutta pelko terroristeja kohtaan on perusteltua.

Huolimaton rinnastus avaa myös mahdollisuuden tulkita Sipilän blogia niin, että uusnatsien toiminta perustuu maahanmuuton ongelmallisuuteen. Nämä kaksi tapausta näyttäytyvät ikään kuin kolikon kääntöpuolina, jolloin uusnatsien toimintaa on mahdollista perustella turvapaikanhakijoilla. Sipilän olisi tullut tuomita uusnatsien harjoittama väkivalta sotkematta kuvioon turvapaikanhakijoita. Uusnatsien toiminta ei millään muotoa aiheudu turvapaikanhakijoista, vaan sen perustuu uusnatsien väkivaltaiseen ideologiaan. Yksittäiset henkirikokset eivät ole vertailukelpoisia järjestäytyneeseen rikolliseen toimintaan, mutta jos maamme poliittinen johto pakottaa ne vertailukelpoisiksi, he pelaavat suoraan uusnatsien ja rasistien pussiin.

Ja nyt pääministeri syyttää mediaa

Kun Sipilä A-Studiossa puolusteli blogiaan ja hallituksen väitettyä maahanmuuttovastaisuutta, hän päätti uhriutua ja syyttää mediaa. ”Kyseenalaistetaan toisen ihmisen arvomaailmaa ja ymmärretään tahallaan väärin. Se tekee alkujuuria vastakkainasettelulle.” Pääministeri vaikuttaa olevan täysin sokea sille, että hän on saattanut tehdä ajatusvirheitä. Blogissaan Sipilä toteaa, että vastakkainasettelu murentaa yhteiskuntaa. Asioiden tahallinen väärinymmärtäminen on vääristelyä: eli media siis vääristelee totuutta sen lisäksi että on alkulähde vastakkainasettelulle. Tällainen käsitys mediasta pääministeritasolla on todella huolestuttava.

Siinä missä Elomaa syyttää mediaa asioiden salaamisesta (hyssyttely), Sipilä syyttää mediaa vääristelystä ja vastakkainasettelusta, joka on paljon vakavampi syytös. Elomaan argumentissa uusnatsien väkivalta selitettiin maahanmuuttopolitiikalla. Sipilä rinnasti uusnatsien järjestäytyneen väkivallan kahden pakolaisen tekemään henkirikokseen, joka avaa mahdollisuuden tulkita pakolaiset yhtä vakavaksi turvallisuusuhaksi kuin uusnatsit. Vaikka Sipilä vaatii blogissaan myös, että pakolaisia on tuettava, pakolaisuuden esiin nostaminen tässä yhteydessä oli suuri virhe. Uusnatsit olisi tuomittava erikseen ja selkeästi. Sipilä ei edes mainitse uusnatsismia tai Vastarintaliikettä nimeltä, mutta pakolaiset kyllä mainitaan. Sekä Elomaa että Sipilä keskustelivat maahanmuutosta ja pakolaisuudesta, kun tärkeintä olisi ollut tuomita uusnatsit ja kaikki poliittinen väkivalta ja vihapuhe.

TT Ilse Paakkinen

 

Elomaan kommentti

Juha Sipilän blogi 19.9.2016

A-Studio 20.9.2016

Author: Deleted User

Special user account.