Osallistu intensiivikurssille elokuun lopussa

Aloita lukukausi reippaasti sosiaalietiikan intensiivikurssilla!  Yhteistoimintaa ja sen etiikkaa tarkastellaan monen ihmisen keskinäisenä vastavuoroisuutena.

Mikä: Monenkeskeinen vastavuoroisuus – yhteistoiminnan etiikka, 2 -3 op. Sosiaalietiikan pääainekurssi TES335.
Milloin: Intensiivijaksolla ma 24.8. – pe 28.8.2015 klo 8-12
Kenelle: Erityisesti sosiaalietiikan pääaine- ja jatko-opiskelijoille

Miksi: Koska toisten kanssa toimiminen on innostavaa ja joskus monimutkaista!

Kurssilla setvitään yhteistoimintaa, sen onnistumisen ehtoja ja esteitä sekä siinä syntyviä konflikteja sosiaalietiikan käsitevälineiden ja tuoreen tutkimuksen avulla. Luvassa on luentojen lisäksi tutkivaa oppimista tapausesimerkkien ja osallistavien tehtävien avulla sekä paljon keskustelua ja ajattelemista.

”Luentokurssin suoritettuaan opiskelija tuntee monenkeskeiseen vastavuoroisuuteen perustuvan yhteistoiminnan etiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä erilaisten yhteistoiminnan muotojen tarkastelemiseen ja erittelemiseen sekä ymmärtää ja osaa analysoida, millaiset tekijät edistävät tai estävät yhteistoimintaa ja ylläpitävät sen jatkumisen edellytyksiä.” – Weboodi

Suorittaminen edellyttää läsnäoloa ja kirjallisten tehtävien tekemistä. Kurssi on mahdollista suorittaa myös 3 opintopisteen laajuisena hieman pidemmillä kirjallisilla töillä.

Ilmoittaudu Weboodissa (tunnus 105337).

Tervetulleeksi toivottavat ja lisätietoja antavat kurssin opettajat Jaana Hallamaa (vastuuopettaja) ja Taina Kalliokoski.