Koronapandemiankin aikana on hyvä muistaa, että kohonnut verenpaine on vakavin kuoleman uhka – sitä voidaan kuitenkin estää ja hoitaa

SARS-CoV-2-virukseen kohdistunut tutkimus on osoittautunut huikeaksi tieteen menestystarinaksi, vaikka tekemistä vielä riittääkin – emme esimerkiksi vielä tarkoin tunne taudin pitkäaikaisvaikutuksia tai immuunivasteen kestoa emmekä ole saaneet käyttöön tehokkaita antiviraalisia lääkkeitä. Kaiken koronaan liittyvän tiede- ja mediahypen keskellä on hyvä kuitenkin pitää mielessä, että tavalliset taudit ovat vielä koronatautiakin tavallisempia ja monet niistä tappavampia – vaikka pääsääntöisesti viestinnällisesti tylsempiä.

Tekisi siis mieli muistuttaa kohonneesta verenpaineesta, jota meilläkin potee kolmannes aikuisväestöstä ja jonka lääkehoidon tavoitteet saavutetaan huonosti. Säännölliset, toistuvat Global Burden of Disease -megatutkimukset ovat osoittaneet, että kohonnut verenpaine aiheuttaa yli 10 miljoonaa kuolemaa vuosittain [1]. Siten tämä vitsaus on pelkästään 2000-luvun aikana kaatanut maailmankansalaisia suunnilleen saman verran kuin rutto, influenssapandemiat ja koronavirus yhteensä historian aikana.

Vanha tautirouva on edelleen vireänä, ja nyt kannattaa ottaa esille kolme aivan tuoretta ja mielenkiintoista tutkimustulosta. Jos niihin liittyvät ajatukset ja toiveet toteutuisivat, paljon hyvää saataisiin aikaan.

Ensiksi: Upea ryhmittäin satunnaistettu ja yli 20 000 ihmistä käsittänyt kiinalaistutkimus osoitti, että käyttämällä ruoanvalmistuksessa 100-prosenttisen natriumkloridin asemesta suolasekoitetta, jossa on 75 prosenttia natriumkloridia ja 25 prosenttia kaliumkloridia, sydän-verisuonisairauksien vakavat tapahtumat vähenivät 13–14 prosenttia ja riski kuolla viiden vuoden seuranta-aikana pienentyi 12 prosenttia [2]. Hyperkalemiaan liittyviä ongelmia ei interventioryhmässä esiintynyt enempää kuin verrokkiryhmässä. Taisipa Heikki Karppanen olla oikeassa jo yli 40 vuotta sitten…

Toiseksi: Niin uusi meta-analyysi kuin hyvin tehty etenevä satunnaistettu tutkimuskin viestittävät luotettavaa kieltä siitä, että verenpainepotilaan iästä riippumatta systolinen verenpaine kannattaa laskea tasolle 120 mmHg tai jopa sen alle [3,4]. Näitä havaintojahan olivat jo edeltäneet kuuluisaksi tulleen SPRINT-tutkimuksen löydökset. Tavoitteiltaan ”tavanmukaiseen” antihypertensiiviseen hoitoon verrattuna päätetapahtumat – ehkä tärkeimpinä aivoinfarktit – vähenevät 10–30 prosenttia. Toki näin räväkkä hoito voi aikaansaada hypotension oireita, joten kukaan ei kiellä terveen järjen käyttöä yksittäisten potilaiden kohdalla.

Kolmanneksi: Brittitutkijat lanseerasivat 1980-luvun alussa teoreettisen polypill-konseptin eli ajatuksen yhdistää useita sydän-verisuonisairauksien estossa tehokkaaksi osoittautuneita lääkkeitä pienin annoksin yhteen tablettiin. Komponenteiksi on ehdotettu esimerkiksi jotakin statiinia, aspiriinia, foolihappoa (alentamaan homokysteiiniä), jotakin beetasalpaajaa ja jotakin reniini-angiotensiinijärjestelmän salpaajaa. Polypillerin käytön tarkoituksena olisi saada aikaan loogisia yhdistelmävaikutuksia, vähentää yksittäisten lääkeaineiden haittavaikutuksia ja lisätä potilaan hoitomyöntyvyyttä. Ja systeemihän näyttää aivan oikeasti toimivan sydän-verisuonisairauksien preventiossa, mistä kertoo myös tuore meta-analyysi [5]. Entä sitten juuri verenpaine? Juuri ilmestynyt elävässä elämässä suoritettu australialaistutkimus kertoo, että vuoden seurannassa pikkuannokset neljää lääkettä saaneiden potilaiden verenpaine oli paremmassa kontrollissa kuin relevanttia monoterapiaa saaneiden [6].

Ihan ajatusleikkinä, tässä voisi olla oma suosikkini ex tempore -verenpainelääkkeen yhden tabletin kokoonpanoksi ynnä resepti vanhaan tapaan (tai ainakin sinne päin):

Rec.
Amlodipine                            1,25 mg
Candesartan                          2,0 mg
Hydrochlorothiazide         6,25 mg
Bisoprolol                               1,25 mg
Sideaine X                               q.s.

M. f. pilul. n:o XC. D.S. 1 tabl päivässä säännöllisesti kohonneen verenpaineen hoitoon.

 

Mitähän tämän päivän farmaseutti tai apteekkari sanoisi, jos saisi tällaisen lääkemääräyksen toimitettavaksi? Patenttisuojaahan ei näillä rohdoilla enää ole. Potilaan yksilölliset –  esimerkiksi geneettiset –  erityispiirteet voivat tietenkin vaikuttaa siihen, että polypillerin kyytipojaksi hän saattaa seurannan aikana tarvita jonkin yksittäisen antihypertensiivisen lääkkeen annoksen lisäystä.

Lopuksi ja palataksemme koronavirukseen: pandemian aikana ”tavallisten” potilaiden hoidossa on tapahtunut muutoksia, joista kaikki eivät ole myönteisiä. Esimerkiksi syöpäpotilaiden hoitokäynnit, elinsiirrot ja sydäntautipotilaiden vastaanotot ovat kaikkialla merkittävästi vähentyneet koronapandemian aikana. Globaalisesti ollaan myös erityisen huolissaan niukkenevasta panostuksesta tuberkuloosin, malarian ja immuunikadon ehkäisyyn ja diagnostiikkaan. Se, että lääketiede on kiistatta covidisoitunut viimeisen puolentoista vuoden aikana, ei saisi johtaa laiminlyönteihin muiden merkittävien vitsausten tutkimuksessa ja hoidossa. Kaikki kunnia toki koronataudille, jota tässä ei ole suinkaan tarkoitus väheksyä.

Kimmo Kontula
sisätautiopin emeritusprofessori, HY ja HUS

 

Viitteet:

[1] GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet 2020; 396:1223-1249.

[2] Neal B, Wu Y, Feng X ym. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death. N Engl J Med 2021; 385: 1067-1077.

[3] The Blood Pressure Lowering Treatment Trialists´ Collaboration. Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the prevention of cardiovascular disease and death: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet 2021; 398: 1053-1064.

[4] Zhang W, Zhang S, Deng Y, ym. Trial of intensive blood-pressure control in older patients with hypertension. N Engl J Med 2021; Aug 30. doi: 10.1056/NEJMoa2111437 (painossa).

[5] Joseph P, Roshandel G, Gao P, ym. Fixed-dose combination therapies with and without aspirin for primary prevention of cardiovascular disease: an individual participant data meta-analysis. Lancet 2021; 2021 Aug 27:S0140-6736(21)01827-4 (painossa).

[6] Chow C, Atkins ER, Hillis GS, ym. Initial treatment with a single pill containing quadruple combination of quarter doses of blood pressure medicines versus standard dose monotherapy in patients with hypertension (QUARTET): a phase 3, randomized, double-blind, active-controlled trial. Lancet 2021; 398: 1043-1052.