Ansvarspersoner och kontakt

Kielijelppi/Språkhjälpen är en tvåspråkig elektronisk handbok om skrivande och retorik som upprätthålls av Språkcentrum vid Helsingfors universitet. Den nuvarande versionen har skapats av bl.a. Riikka Järvelä, Marjukka Kenttälä, Hanna Kosonen, Åsa Mickwitz, Janne Niinivaara, Anna-Maria Peltomäki och Marja Suojala. Handboken har reviderats under åren 2016–2017 och uppdateras fortlöpande.

Språkhjälpen (den svenska handboken) utvecklades ursprungligen inom projekten Äidinkielen viestintäopetuksen kehittämishanke 2004–2009 och Ett lyft för svenskan 2007–2010.

Kontaktpersoner:

Språkhjälpen:

Bildresultat för åsa mickwitz

Åsa Mickwitz (asa.mickwitz(at)helsinki.fi)
universitetslektor i modersmål, Språkcentrum

Kielijelppi:

Marja Suojala
äidinkielen (suomi) yliopisto-opettaja, Kielikeskus

Seija Korhonen
äidinkielen viestintäopetuksen palveluyksikön esimies, Kielikeskus