Ditt ansvar

Var medveten om att din position i gruppen bestäms tidigt. Säg något redan under den första träffen.

Måste alla som deltar i en grupp uttala sig? Om du har en specifik roll (respondent eller opponent) är du tvungen att uttala dig, men hur är det om du endast utgör en i gruppen?

Talaren

Varför talar de pratsamma? Är det för att de har ett livligt temperament eller är det för att de helt enkelt inte står ut med tystnaden som uppstår? Den pratsamma beskyller sig kanske själv för att vara dominant, okänslig och oförmögen att lyssna på andra trots att ingen i gruppen uppfattar det så.

Tigaren

Också den som är tyst har sina skäl. Man tror att man inte vet tillräckligt mycket om ämnet. Man känner sig underlägsen gentemot de andra. Man är rädd för att göra bort sig. Eller så är det helt enkelt bekvämt när någon pratar om man vill slippa det själv.

En tyst och passiv deltagare kan ha en destruktiv inverkan på gruppen, i synnerhet om gruppen är ny och ingen känner varandra. De övriga medlemmarna kan inte avgöra om tystnaden döljer en osäkerhet eller om den signalerar aggressivitet, kritik och ogillande. Gruppen försöker i det längsta aktivera den som är passiv, men tröttnar till slut och behandlar henne som luft.

Balansen

Då en sekundärgrupp bildas brukar det behövas några träffar innan alla har funnit sina roller. En person kan ha en roll i en grupp och en annan i en annan grupp. Om du är missnöjd med din egen roll: reflektera över ditt sätt att kommunicera och försök se om du kan bryta mönstret. Om du är missnöjd med någon annans roll kan du ta upp saken till diskussion i gruppen.