Sammanträdet

Sammanträdet är en form av praktisk diskussion – ett möte för att göra upp om gemensamma angelägenheter i ordnade former.
Det finns tre huvudtyper av sammanträden:

Årsmötet
Styrelsemötet
Det informella mötet

Läs mer om mötesteknik i Solveig Lehrers bok Mötesteknik (2001)