Att skriva

To Write, Machine, Desk, Flowers

 

Vetenskapligt – eller akademiskt – skrivande innebär att du rör dig inom en speciell genre där vissa regler råder. Språkhjälpen är en handledning i vetenskapligt skrivande som i första hand riktar sig till studerande på proseminarie- och progradunivå. Vi ger allmänna råd och rekommendationer för hur man skriver vetenskapliga uppsatser.

Om du vill läsa mer om skrivande på universitetsnivå kan du följa länkarna här.