Tänk på din mottagare!

När du skriver deltar du alltid i en interaktion med den som läser. Ha alltid kommunikationsaspekten i bakhuvudet medan du skriver. Tänk på den du riktar din text till – vad behöver han eller hon veta, vad är relevant, intressant och informativt?

Skriv för att du vill förmedla något till läsaren!

Följande text är ett typexempel på en text som är skriven bara för att försöka fylla papper.

Det är bevisat att lek är viktigt för barn. I leken kan barnen vara sig själva. Lek kan vara både funktion och innehåll. Barnen behöver lek för att utvecklas. Läraren måste ge utrymme för lek.

Texten saknar alltså engagemang. Skribenten har egentligen inget att säga. Alla dessa påståenden måste broderas ut, utvecklas innehållsmässigt, för att texten ska ha något att förmedla. Var och en av huvudsatserna kunde utgöra den inledande meningen i ett stycke:

Det är bevisat att lek är viktigt för barn.

Vem har sagt så? Varför är lek viktigt? För vilka barn? Vad innebär detta?

I leken kan barnen vara sig själva.

Vad betyder det att ”vara sig själv”? Varför är det viktigt att barn kan vara sig själva?

Lek kan vara både funktion och innehåll.

Vad menas med funktion och vilka funktioner kan leken ha? Vad menas på motsvarande sätt med innehåll? Varför är detta intressant och viktigt?

Barnen behöver lek för att utvecklas.

Varför? Vem har sagt så?

Läraren måste ge utrymme för lek.

På vilket sätt? Var, när? Vem har sagt så?

Samtidigt som du besvarar dessa frågor kommer du sannolikt att variera satskonstruktionerna; du använder dig av bisatser och infogar s.k. bindeord. Kom också ihåg att inte upprepa ordet lek, syfta tillbaka på ordet med pronominet ”den”.