Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen visar hur du har strukturerat din text och var du hittar de olika delarna. Förteckningen är en viktig vägledare för läsaren. Rubrikerna Sammandrag. Litteratur och Bilagor ska ingå i förteckningen, men utan sifferbeteckning.

Så här kan en innehållsföreteckning se ut:

Innehåll

Litteratur

Siv Strömquist, 1998. Uppsatshandboken. Hallgren och Fallgren.