Att formulera sitt tal

 Amman, Citadel, Jordan, Ancient, Travel

Manus eller utan?

Ett manus ska helst inte bestå av ett skrivet tal. Det blir ett bättre tal om du har ordentliga minnesanteckningar, stolpar. Om du läser upp ett skrivet manus är det svårare att hålla kontakt med publiken.

Skriv minnesanteckningar och bygg upp en stomme för ditt tal. Se till att du har ett ledigt, genomtänkt språk som ändå är ett talat språk, som skapas i mötet med publiken. Endast festtal eller andra ceremoniella tal fungerar som uppläst text.

Stolpkort

Ett bra sätt är att skriva stolpkort, d.v.s. kort med minnesanteckningar. Stolpkorten gör du av stadigt papper ungefär i vykortsstorlek. Skriv bara en anteckning per kort. Packen med stolpkort kan bli ganska tjock, men det här ger dig fördelen att du i övningsskedet fortfarande kan organisera om, lägga till eller ta bort kort. Stolpkorten är diskreta och lätta att hantera!

Hjälp lyssnarna

Hjälp lyssnarna att gestalta det du säger genom att ge exempel, konkretisera och jämföra. Upprepa gärna viktiga poänger. Ofta måste något sägas två eller flera gånger för att publiken ska komma ihåg det som är viktigt.