Konsten att lyssna

Att lyssna koncentrerat

Ibland kan det krävas en kraftansträngning för att orka lyssna koncentrerat. Då hjälper det med följande:

• skjut aktivt bort alla andra tankar
• håll ögonkontakt med talaren
• anteckna det du tycker är viktigt
• ställ frågor
• var aktiv under den efterföljande diskussionen