Om användning av källor på främmande språk

Det blir allt vanligare att studerande har största delen av sin källitteratur på andra språk än svenska, framför allt på engelska. Det är förstås viktigt att du inte begränsar dig till källor enbart på svenska, men om du märker att du aldrig läser vetenskaplig litteratur på svenska bör du se upp!

Om du aldrig läser på svenska blir det allt svårare för dig att formulera dig på ditt modersmål – det är nödvändigt med svensk ”input” för att få svensk ”output”.

Goda råd:

  • det är mycket tidskrävande att använda sig av litteratur på främmande språk. Du måste förstå texten, skapa dig en helhetsbild av den, och sen formulera din förståelse av texten på svenska.
  • läs alltid något på svenska, även om all relevant litteratur är på engelska eller finska.
  • var noga med terminologin på svenska, se om hantering av termer.
  • när du läser källor på främmande språk måste du vara ytterst noggrann med att du förstått dem korrekt! Du ska ALDRIG översätta ord för ord från din källa till din egen text! Din svenska text får inte bli ett slags ”översättniska” för att du inte orkar eller vill sätta dig in i litteraturen.
  • Du måste läsa igenom texten många gånger, kanske slå upp en del ord, göra anteckningar i marginalen. Först när du fått en helhetsförståelse av din text kan du börja formulera dig på svenska. Se: om hur man läser och för anteckningar