Du uppträder en gång – föredraget eller föreläsningen

Då du uppträder med ett engångsframträdande har du en begränsad tid, kanske 20 minuter, på dig att vinna publikens uppmärksamhet, visa din trovärdighet som talare, hålla kvar publikens intresse och helst också tillföra dina lyssnare nya idéer, tankar eller kunskaper.

Till åtskillnad från det vardagliga samtalet kan du under ett anförande inte få en direkt respons från dina lyssnare. I synnerhet en negativ respons är indirekt eller fördröjd. I vår finländska kultur är publiken artig, även om den inte gillar talaren. Som talare kan du eventuellt observera att folk ser uttråkade ut eller byter ställning, men sällan utsätts du för direkt kritik. Om ditt anförande å andra sidan är lyckat kan du lättare avläsa det i publikens reaktioner.

Det är viktigt att du redan på förhand försöker identifiera alla de tänkbara hinder för kommunikationen som talarsituationen kan ge upphov till. Det kan du göra systematiskt genom att se förberedelsen som en arbetsprocess som resulterar i en produkt, ditt anförande. Arbetsprocessen, som också kan kallas den retoriska processen, har beskrivits sedan antiken och är användbar än i dag. Kärnan i den är att du hela tiden tänker på talarsituationen som helhet, analyserar publikens kunskaper och behov, och lyssnarnas eventuella trötthet och hunger.