Källhänvisningar och källförteckning

Uppgift 1

Fundera på vad de röda källhänvisningarna i följande korta texter berättar för läsaren.

Ett samtal i vardagen går inte framåt via ett fråge-svars-mönster, medan interaktionsformaten i institutionella samtal oftast är variationer av detta mönster (Linell 1990a:23).

Den kritiska vändpunkten är en central del av, och tydligt relaterad till målet med samtalet. Efter det att samtalet nått sin vändpunkt (t.ex. domaren avkunnar en dom eller läkaren tillkännarger en diagnos) kan parterna börja avveckla detsamma.
(Linell 1990b:29.)

(ur Lindholm, Camilla, 2003: Frågor i praktiken. Flerledade frågeturer i läkare – patientsamtal. Studier i nordisk filologi 81.)

Med en kvantitativ analys av syntetiska och analytiska förbindelser har Pitkänen (1979 s. 249) bekräftat Hulthéns (1948 s. 212 ff.)
synpunkter på svenskans utveckling från syntetiska konstruktioner till analytiska. […] Det lägsta antalet s-genitiver och prepostitionsuttryck har i hans material talspråkstexterna (Pitkänen a.a. s. 21, 242).

(ur Källskog, Margareta, 1990: Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål. Uppsala.)

Uppgift 2

Fundera på vad de blåa uppgifterna i följande källförteckning står för.

Lilius, Pirkko. 1993. Om det svenska språkets studium i 1700-talets Finland. I: Studier i svensk språkhistoria 3. Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk. Uppsala. 121–132

Reuter, Mikael, 1992: Swedish as a pluricentric language. I: M. Clyne (ed.), Pluricentric languages. Differing norms in different nations. Berlin and New York. S. 101–116.

Nyholm, Leif, 1973: Ändelsevariation i helsingforsiskan. I: Svenskans beskrivning 7. FMS 23. S. 225–228.
1976a: Finlandssvenska och rikssvenska. I: FT 5. S. 243–250.
1976b: Formväxling i helsingforssvenskan. En studie i intervjuspråk.I: Rapport nr 44 från Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska (FUMS). Uppsala.

SAOL. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 1986. 11 uppl. Stockholm: Norstedts.

Skawonius, Betty, 1993: Riviga garv i flickrummet. ”Fina flickor fiser inte” ett svar på killars patent på humor. Dagens nyheter 2.2.1993.

Facit hittar du här