Gruppen

Grupper brukar delas in i två typer, primärgrupper och sekundärgrupper. Primärgrupper är sådana där gruppmedlemmarna samlats för att de hör ihop av sociala eller känslomässiga skäl. Exempel på primärgrupper är familjen, vänkretsen, bastuklubben…

Sekundärgrupper är grupper som ofta sammanförts av andra än gruppmedlemmarna själva. Det finns en orsak till varför gruppen har bildats, den ska åstadkomma någonting, t. ex. ett beslut eller en projektrapport. Under studietiden ingår du i många sekundärgrupper, under lektioner och i projektgrupper.
När du är medlem i en sekundärgrupp kan du inte bara lämna gruppen om personkemin inte fungerar medlemmarna emellan. Det kan vara nyttigt att veta hur man kan arbeta så att också en grupp som består av många olika personligheter kan ha glädje av att arbeta och uppnå ett bra resultat.

Din roll i gruppen

När en sekundärgrupp kommer samman skapas roller. Rollerna skapar framtida förväntningar. Om du är tyst under den första seminarieträffen blir du troligtvis utsedd till Den tysta och man förväntar sig inte att du ska uttala dig. Om du fortsätter att vara tyst blir du snart luft för de andra och ingen kommer ens på tanken att fråga dig något. Genast då du säger något ÄR du någon.