Skriv klart, precist och överskådligt

Den skrivna texten skall vara explicit, d.v.s. klar och tydlig, i motsats till det talade språket som kan vara implicit, d.v.s en del kan underförstås.

I en vetenskaplig text ska så litet som möjligt underförstås. Du ska redogöra för och förklara i princip allt. Därmed inte sagt att du ska vara överdrivet precis, att du måste förklara också de enklaste samband. En god regel är att tänka på sin mottagare – vad är det självklart att han eller hon känner till och vad är det du måste utreda mer noggrant?