Att skapa en struktur

Peacock, Bird, Colorful Tail Feathers

Ett tal är en akustisk produkt. Så fort du sagt ett ord är det försvunnet. Lyssnaren kan inte bläddra tillbaka och reflektera över vad du sagt. Det inverkar på dispositionen.

Bestäm dig för vad som är din huvudpoäng/din tes…

…. och håll dig till den. Lyssnarna ska inte behöva bestämma sig för vad som är viktigast i ditt tal. Det är du som bestämmer vad som ska sägas.

Det viktigaste är att du tydligt förmedlar din huvudpoäng så att lyssnarna vet vad du vill få sagt. Detta är en av de stora skillnaderna mellan en text som skrivits för att läsas och ett tal som skapats för att åhöras.

Talets struktur

När du har hittat en princip för att behandla ditt material, ska du tänka på talets komposition struktur.

Den klassiska strukturen, som alla tal i någon mån följer, ser ut så här:

Inledningen…

ska vara klar, enkel och koncis. En inledning kan bestå av en fråga, ett överraskande påstående. Väck publikens uppmärksamhet och nyfikenhet! Ibland kan dock en enkel inledning, där du kort säger vad du tänker tala om fungera.

Berättelsen…

ska ge en bakgrund till det du ska tala om. Se till att alla i publiken förstår varför det du talar om är relevant. Redogör också för eventuella centrala begrepp som du använder.

Tesen…

är talets kärna. Presentera din tes, dvs. talets huvupoäng. Tesen fungerar som en vägkarta för ditt tal, den är ett påstående som du argumenterar för i resten av ditt tal. Exempel på teser:

Det är nyttigt att äta mörk choklad.

Man blir klok av att studera på ett universitet.

Argumentationen

I ett kort, klassiskt, tal brukar man ge tre argument för tesen. Presentera dina argument tydligt och klart.

Avslutningen

Här ska du repetera och sammanfatta det viktigaste i ditt tal. Gör inte avslutningen för utdragen och lång. Och se till att du inte går över tiden!