Konsten att tala väl

Förutsättningen för att du ska tala väl är att du vet vad du vill säga. Vad vill du åstadkomma och vad är ditt centrala budskap? Om du ska hålla ett förberett tal bör du noggrant välja ditt ämne. Det bästa är att tala om något som du själv är intresserad av. Ditt engagemang och ditt intresse smittar av sig i talet.

Ditt egna engagemang är viktigt för att du ska övertyga lyssnarna. Om du inte tror på det du säger kommer ingen annan att göra det heller. Din personlighet spelar nämligen en viktig roll i din muntliga färdighet. Om publiken uppfattar dig som en sympatisk och hederlig person så har de lättare att acceptera ditt budskap. Det är alltså viktigt att dina ord och dina gester stämmer överens med hur du verkligen tänker och känner.

Du måste ta dina lyssnare på allvar. Du tar upp deras tid och därför ska ditt tal vara anpassat för dem. Fundera på vad de redan vet och vad de är intresserade av att få veta och utforma sedan ditt tal efter deras preferenser. Det innebär inte att du ska förvränga ditt budskap eller ljuga, men tänka på att det är lyssnarna som avgör ifall ditt tal går hem eller inte. Ett retoriskt glänsande nobeltal fungerar inte om det hålls för en grupp dagisbarn liksom inte heller en lågstadielektion i matematik om publiken består av professorer i teoretisk fysisk.

I konsten att tala väl ingår alltså en rad olika färdigheter, även om det är svårt att skilja dem ifrån varandra. Den gode kommunikatören kan..

  • analysera och tolka andras budskap
  • urskilja de centrala tankarna i en text eller ett anförande och sammanfatta dem
  • anpassa sig till sin publik och skapa kontakt med den
  • planera och disponera sina anföranden på ett logiskt och ändamålsenligt sätt
  • skapa en god stämning och ta hänsyn till andra deltagare
  • uttrycka sina tankar på ett lättfattligt sätt
  • argumentera för sina åsikter
  • tillämpa de ovanstående färdigheterna vid rätt tillfälle.

Läs mer om hur du anpassar talet till publiken under kategorin Arbetsprocessen. Den goda talarens olika redskap hittar du under kategorin Talarens redskap.