Hur yttrar man sig på ett möte?

I det följande ger Språkhjälpen exempel på yttranden på ett möte.

Hur kan man uttala sig på ett möte?
Man kan sammanställa egna förslag. “Ordförande, jag föreslår att vi håller vårfesten den nittonde maj ute i det fria, då kan vi ta emot hur många människor som helst.”

Man kan föreslå en ändring av ett förslag. “Ordförande, jag föreslår att vi inte flyttar friluftsdagen till den elfte juni eftersom sommarlovet då har börjat också i Sverige dit vi är på väg.”

Man kan understöda någons förslag genom att säga “understödes”.

Om man inte vill ta ansvar för det beslut som har fattats kan man reservera sig mot det och få det antecknat i protokollet. Man säger: “Ordförande. Jag vill reservera mig mot beslutet och vill att det antecknas i protokollet.”

Om formalitet
På informella möten behöver man inte uttala sig så strikt, men man bör ändå undvika uttalanden i stil med ”Hej, jag tycker att vi gör så här!”. Om man deltar i ett formellt möte för första gången är det bra att först lyssna på vad de andra mötesdeltagarna säger och hur de beter sig innan man uttalar sig.