Att analysera talsituationen

White, Butterfly, Macro, Insect, Nature

Det första steget i arbetsprocessen…

….är att analysera uppgiften, talsituationen och åhörarna. Du ska alltså fundera på vad som är syftet med talet, vem du ska tala till och vilken slags tillställning du talar på. Inom den klassiska retoriken kallas denna process för intellectio eftersom du försöker förstå och analysera din uppgift.

I din analys har du nytta av sju förberedelsefrågor:

När du förbereder ditt tal….

…ska du ta hänsyn till den verkliga situationen. Tänk på att din publik består av levande människor som är morgontrötta, eftermiddagssega, försenade i rusningstrafiken eller hungriga.

Om du är den sista i en lång rad av talare måste du vara beredd på att publiken är trött. Då lönar det sig att göra något lite mer oväntat för att väcka lyssnarnas intresse. Du kan exempelvis ställa direkta frågor till lyssnarna, visa en bild eller inleda med en lättsam anekdot.

En annan viktig tidsaspekt är att se till att du håller dig till den reserverade tiden. Det är ohövligt att dra ut över tiden, speciellt om det står andra talare på tur. Försök också börja på den utsatta tiden även om en del lyssnare är försenade. Om eftersläntrare kommer in kan du ta en kort paus, men det är onödigt att göra anmärkningar på deras sena ankomst då detta lätt skapar en negativ stämning i hela gruppen.

Det är bra att på förhand besöka platsen där du ska tala…

….eller kontrollera med arrangörerna hur rummet ser ut och är utrustat. Ta reda på hur det känns att stå i rummet, provtala utan publik. Lyssna på akustiken. Det är en stor skillnad om du talar utomhus eller i ett litet, intimt rum. Behöver du mikrofon eller andra tekniska hjälpmedel? Se till att allting fungerar eller hör dig för om vem som kan hjälpa dig.

Fundera på var du ska stå som talare. Står du uppe på en scen eller i en talarstol blir situationen mer formell än om du står närmare publiken. Tänk på att inte placera ett hinder mellan dig själv och lyssnarna. Undvik alltså att ställa dig bakom ett bord eller en dator.

Varför är just du inbjuden att tala?

Tänk på att en talare som redan från början har förtroende hos publiken kan tala mer fritt och bryta mot konventionerna. Men om publiken inte känner till dig innan måste du först vinna lyssnarnas välvilja och tjänar då på att hålla dig till de givna ramarna.

Vad vet lyssnarna om ämnet?

Ju mindre publiken vet, desto mer måste du tala om bakgrund och begrepp. Om publiken är sakkunnig kan du mer direkt gå in på de viktiga frågeställningarna. Möter du en blandad publik krävs en kort, mer allmänt hållen introduktion och sedan en fördjupning i ämnet.

Vilken attityd har talarna till ämnet och till dig? Om dina lyssnare inte håller med dig ska du gå varsamt fram för att övertyga dem. Använd inte värdeladdade ord och gå inte för starkt ut med din egen åsikt.

Tänk på att det är publiken ditt tal ska rikta sig till. Ditt tal är alltså inte ett sätt för dig att briljera. Speciellt osäkra talare försöker lägga sig på en onödigt hög språklig nivå. De tror att de imponerar med invecklade resonemang, långa meningar och svåra ord, men en sådan talare sätter inte lyssnarna i första rummet. Försök ge dina lyssnare det de vill ha och gärna lite till.

Kanske är din rubrik och ditt ämne givna…

…men viktigt är att redan i planeringsskedet tänka på vad du vill säga. När du formulerat ditt kärnbudskap för dig själv kan du övergå till att fundera på hur du bäst förmedlar detta till lyssnarna.

Om du är engagerad i ditt ämne har du kanske en mängd olika idéer och exempel som du vill ta med. Då kan det löna sig att rensa och minnas att ett alltför späckat tal blir tungt att ta till sig. Troligtvis blir ditt tal mer effektivt om du bara har ett exempel i stället för fem. Fundera igen på vem talarna är och vad de verkligen är intresserade av att höra om.

Ska du informera dina lyssnare…

…underhålla dem eller övertyga dem? Den sista frågan sammanfattar alla de övriga. När du vet vem din publik är, vad som förväntas av dig och vad du vill tala om så är det dags att börja utforma ditt tal så att det blir så ändamålsenligt och effektivt som möjligt. Då gäller det att tänka både på dispositionen, stilen och hur du framträder och dessa delar presenteras i de följande artiklarna.

Läs mer om hur du förbereder dig i Britt Backlunds bok Med tanke på talet: Om förberett tal – vetenskapen, hantverket och konsten (1997).