Formulering

Nu kan du äntligen börja formulera ett första utkast. Om du har gjort anteckningar, ovanstående analysövningar och en preliminär innehållsförteckning så har du redan en stor del av uppsatsen färdig. Det handlar nu om att formulera tankarna och anteckningarna till en text.

Kom ändå ihåg att det du skriver nu bara är ett utkast, inte en färdig text! Det viktiga är nu att innehållet skrivs ner, att du åstadkommer en första version av din text. Du behöver i detta skede inte koncentrera dig på detaljer i texten.

Du ska sedan inte vara rädd för att göra stora ändringar i din text, ofta ser den färdiga texten helt annorlunda ut än det första utkastet.