Skribentens verktygslåda

Vad är Skribentens verktygslåda?

Skribentens verktygslåda är ett hjälpmedel för både skribenter som skriver akademiska texter och den som ger feedback på sådana texter. Den ersätter inte handböcker i språkvård och skrivande, utan ger skribenten vägledning i hur han eller hon ska få mer information om centrala aspekter av skrivande.

Verktygslådan är således menad som en handbok för skribenter, samt som ett hjälpmedel för lärare i vetenskapligt skrivande och för handledare.

Verktygslådan riktar sig till i första hand studenter som skriver olika typer av examensarbeten (seminarieuppsatser, kandidatavhandlingar och avhandlingar pro gradu), samt handledare, men också andra som skriver facktexter kan ha nytta av Skribentens verktygslåda.

Verktygslådan innehåller en alfabetisk ordlista, som tar upp centrala aspekter när det gäller skrivande, samt lösningsförslag på vanliga problem när det gäller skrivande. Den innehåller också en förteckning över centrala drag i saktext. Genom denna får man reda på till vilket delområde av skrivande varje sakord i den alfabetiska ordlistan hör, och på vilket sätt sakorden hör ihop.