Skriv varierat!

Att skriva varierat innebär dels att inte upprepa samma ord för många gånger i samma avsnitt, och dels att variera satskonstruktionerna. Se följande avskräckande exempel (jfr. med Tänk på din mottagare.

Det är bevisat att lek är viktigt för barn. I leken kan barnen vara sig själva. Lek kan vara både funktion och innehåll. Barnen behöver lek för att utvecklas. Läraren måste ge utrymme för lek.

Här upprepar skribenten ordet lek fem gånger i samma korta stycke, vilket är bara ett av problemen med denna text. Använd pronomen för att skapa variation!

En text kan inte heller bestå av bara huvudsatser – variera alltså satskonstruktionen!

Om att variera för mycket

Vad gäller specifik terminolog ska du vara restriktiv med variationen. En term kan inte ha många betydelser, och två termer kan inte heller ha exakt samma betydelse. Om du har bestämt dig för att använda en term, så måste du konsekvent använda den genom hela uppsatsen.