Olika talarsituationer

En god talare förbereder sig för och anpassar sig till situationen. För det mesta handlar det om att vara medveten om vem man riktar sig till och att lyssna in publiken.

Det vardagliga samtalet för du med vänner och närstående. Men när du framträder inför en publik på möten, sammanträden och seminarier blir det ett mer eller mindre offentligt tal. Då blir ditt talande annorlunda. Det är i sådana sammanhang du måste tänka på HUR du talar, inte enbart på VAD du säger.