Att memorera talet

Gå inte upp i talarstolen utan att ha övat ditt tal

Övningen är en viktig del av förberedelsen. Öva inför en provpublik, en videokamera, en bandspelare eller en spegel. Stå rak och tänk på din hållning. Håll ditt tal som om du skulle hålla det i verkligheten. Kontrollera att din röst hörs.

Kontrollera tiden

Ett tal tar alltid längre tid i verkligheten än i övningssituationen. Om du känner dig osäker på om ditt tal är tillräckligt långt, kan du i det här skedet lägga in några extra minnesanteckningar i mitten av talet, som du har med som plan B. Lägg inte till något på slutet.