Korrekturläsning

Innan du ger ifrån dig texten bör du än en gång kontrollera detaljerna i den: marginaler, blankrader, indrag, tabeller och tabelltexter o.s.v.. Kontrollera att du har varit konsekvent i hela uppsatsen. Kontrollera också t.ex. att rubrikerna i innehållsförteckningen överensstämmer med rubrikerna i själva brödtexten.

Bearbetning

Du bör bearbeta texten i flera omgångar. Låt t.ex. någon annan läsa din text och ge dig kommentarer på den. Du kan också låta den ligga någon vecka (vilket förutsätter att du börjat i tid…) och sedan läsa den på nytt – du har fått distans till texten och märker nya problem med den.

Ha som mål att få texten helt färdig 1 vecka före den ska lämnas in!

Läs igenom din text och tänk på följande:

Texten som helhet:

 • Kontrollera om texten når läsaren. Får du fram det du vill säga med texten? Är den intressant och informativ? Är din text skriven för att läsas eller för att du ska få studiepoäng?
 • Kontrollera stilen. Är texten stilmässigt jämn? Jämför teoridelen med empiridelen – kontrollera att den text som du baserar på källor stilmässig befinner sig på samma nivå som den text du producerar helt själv.
 • Kontrollera textens röda tråd. Överensstämmer början av texten med slutet? Har du besvarat de frågor du ställde i början? Återkommer du till syftet i diskussionen?
 • Kontrollera språket. Har du tänkt på svenska när du skrivit din text? Eller är texten en översättning från engelska eller finska vilket beror på att dina källor är skrivna på främmande språk?

Texten i detalj:

 • Kontrollera terminologin, använd helst inte termer på andra språk än svenska, och om du måste göra det, så kan du gå till väga på följande sätt.
 • Kontrollera stavningen. Använd Svenska akademins ordlista.
 • Kontrollera kommatecken, tankstreck, parenteser, citattecken, understrykningar. Här kan du ha nytta av Svenska skrivregler.
 • Kontrollera att du inte upprepar samma ord om och om igen! Variera, använd pronomen.
 • Kontrollera att sammansättningar inte är särskrivna!
 • Kontrollera ordföljden!
 • Kontrollera styckena! Innehåller varje stycke en huvudtanke? Fungerar övergångarna mellan styckena? Är något stycke för långt eller för kort?

Formulering

Nu kan du äntligen börja formulera ett första utkast. Om du har gjort anteckningar, ovanstående analysövningar och en preliminär innehållsförteckning så har du redan en stor del av uppsatsen färdig. Det handlar nu om att formulera tankarna och anteckningarna till en text.

Kom ändå ihåg att det du skriver nu bara är ett utkast, inte en färdig text! Det viktiga är nu att innehållet skrivs ner, att du åstadkommer en första version av din text. Du behöver i detta skede inte koncentrera dig på detaljer i texten.

Du ska sedan inte vara rädd för att göra stora ändringar i din text, ofta ser den färdiga texten helt annorlunda ut än det första utkastet.